Groeiende invloed

‘De Gereformeerde kerken hebben in de laatste jaren door de leiding Gods een hoogst belangrijke plaats verkregen in het leven van ons volk. (…) Wij hebben nuchter te zijn en als Gereformeerde kerken onszelf niet te overschatten, maar tegelijk de plaats van God ons toebedeeld, te kennen en in zijne kracht in te nemen. Wij hebben een hooge roeping ontvangen, – eeuwen zien op ons neer en velen zien tot ons op’, aldus ds. W.H. Gispen bij de opening van de synode van Zwolle 1911.

Advertenties