Tegen de tijdgeest

De synode laat een ‘getuigenis’ tot de kerken uitgaan, waarin vooral geageerd werd tegen de ‘verdwazing en verwildering der geesten’, de ‘leeringen van ongeloof’, ‘den bloei van een groot aantal sekten en richtingen’, ‘eene steeds meer om zich grijpende wereldgelijkvormigheid’, ‘een dienen van den Mammon’ en ‘de schandelijke praktijken van het (…) Neomalthusianisme’. Op de synode was nog wel een debat geweest tussen de hoogleraren A.G. Honig en H. Bavinck. Honig wilde dat er vooral gewaarschuwd werd tegen dansen, kaartspel en schouwburgbezoek, Bavinck tegen woekerhandel, het maken van oorlogswinst en de verwereldlijking in tegenstelling tot de sobere levensstijl van gereformeerden.

Advertenties