Korte Verklaring

De Kampense hoogleraren J. Ridderbos en S. Greijdanus en de Amsterdamse hoogleraren C. van Gelderen, F.W. Grosheide en G.Ch. Aalders, plus A. Noordtzij, gereformeerd maar hoogleraar in Utrecht vormden de auteurs van de bekende serie Korte Verklaring der Heilige Schrift. Dit werk had via intensief gebruik onder andere in verenigingen een grote invloed. Het stond in veel boekenkasten. De eerste delen verschenen in 1922.

De auteurs, geboren tussen 1871 en 1881, behoorden tot de generatie gereformeerde theologen die religieus en wetenschappelijk gevormd was door Kuyper en Bavinck. Hun gemeenschappelijke kenmerk was, dat ze zowel hun gereformeerde overtuiging als hun wetenschappelijke integriteit hoog in het vaandel droegen, en dat ze de vernieuwing van de exegetische studie onder gereformeerden planmatig aanvatten en de vaktechnische achterstand binnen gereformeerde kring in menig opzicht ophieven.

Het is hoofdzakelijk ook aan deze zes exegeten te danken dat er twee wetenschappelijke commentaren, één voor het Oude (C.O.T.) en één voor het Nieuwe Testament (Bottenburg), zijn verschenen.

Opvallende afwezige in dit project was L. Lindeboom. Hij kon vanwege zijn positie niet gepasseerd worden, maar leverde uiteindelijk geen bijdrage.

Grosheide stond aan de wieg van dit project. Hij benaderde uitgever J.H. Kok over de mogelijkheid van de uitgave van een gereformeerde bijbelverklaring. Die wilde een verklaring én vertaling. Zo geschiedde.

Advertenties