NCRV

In 1924 werd de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging opgericht. Onder gebruikmaking van de bijbeltekst: ‘Werp uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen’, werden in de gereformeerde gezinnen collectebusjes neergezet voor de NCRV.

Advertenties