Synode van Assen

In 1926 vond het eerste grote drama in de geschiedenis van de GKN plaats: het proces-Geelkerken op de synode van Assen. Kernvraag was: sprak de slang in het paradijs écht? Geelkerken ruimde plaats in voor een gelovige Schriftkritiek. Geelkerkens afzetting zou de geschiedenis ingaan als het ‘Schlangenprozess’. De gemeenten die Geelkerkens zijde kozen, vormden samen de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. In 1946 zijn ze opgegaan in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Predikanten van het Hersteld Verband

Predikanten van het Hersteld Verband

Advertenties