Jongelingsverenigingen

In 1928 waren er zo’n kleine duizend jongelingsverenigingen met namen als Calvijn, Prediker 12:1a, Obadja, Soli Deo Gloria, Onderzoek de Schriften, Bilderdijk, Bavinck, Bogerman, De Pijlbundel, Geest en Woord, De jonge Josia, Klimop, Oefenschool voor het Godsrijk, Protestant, Zeg niet Ik ben jong, Ontwaakt, Zoar. Op de vergaderingen sprak men elkaar aan met vriend. Het was niet Jan, Piet en Klaas, maar vriend Jansen, vriend Pietersen en vriend Klaassen. Op de vergaderingen werden in de regel twee inleidingen gehouden: vóór de pauze over een bijbels onderwerp, na de pauze over een politiek of maatschappelijk onderwerp.

Advertenties