K. Schilder opgepakt

Klaas Schilder wordt na een vurig artikel in het kerkelijk weekblad ‘De Reformatie’ opgepakt en pas na een gevangenschap van drieënhalve maand vrijgelaten. Vanaf medio 1942 moest hij onderduiken. Hij schreef onder meer: ‘Kom, Heere Oogster, ja kom haastelijk, kom over het Kanaal en over den Brennerpas, kom via Malta en Japan, ja kom van de einden der aarde, en breng uw snoeimes mee, en wees genadig aan uw volk; het is wel bevoegd, maar slechts door u, door u alleen, om ’t eeuwig welbehagen’.

k schilder

Advertenties