Vrijmaking

In de Gereformeerde Kerken kwam het in 1944 tot een scheuring: de Vrijmaking. Oorzaak was de afzetting van professor Klaas Schilder. Op de grote Vrijmakingsvergadering in de Lutherse Kerk te Den Haag op 11 augustus 1944 werd de Vrijmaking uitgeroepen. Eerst konden de besluitelozen de kerk alsnog verlaten. Vervolgens las Schilder de Acte van Vrijmaking of Wederkeer voor. De Vrijmaking vond weerklank in het hele land. De maanden hierna vonden overal in het land droevige taferelen plaats van bijvoorbeeld vechten om kansels en kerkgebouwen. Een jaar later waren er al 130 gemeenten en 77.000 leden. In de praktijk kwam de wat sektarisch klinkende naam ‘artikel eenendertigers’ in gebruik.

Advertenties