Bezorgdheid

De synode constateert in het leven van veel jongeren en ook ouderen ‘voortwoekerende normloosheid’. Dit werd beschouwd als een uitvloeisel van de oorlogsjaren; daarna zou het bevorderd zijn door de vrije tijd waarover men de beschikking kreeg.

Advertenties