Prediking

Professor K. Dijk schrijft kritisch over de roep om verandering in de prediking. Hij hekelde de neiging van predikanten om met persoonlijke verhaaltjes indruk te maken. Een preek moet volgens hem bovenal bediening van het Woord zijn. De dienaar des Woords die zijn roeping serieus neemt, huivert volgens Dijk: ‘Hij is de enige mens, die in deze leugenachtige wereld met goede grond kan zeggen: zó is het’.

Advertenties