Verschuivende ethiek

Het boek ‘De gereformeerde zede’ van dr. R. Schippers betekende een ware aardverschuiving, omdat hij vond dat volwassen mensen inzicht dienden te hebben in het feit van de verschuiving van de normativiteit. Hij nam die verschuiving zo serieus dat hij afzag van een derde druk, die zijns inziens een complete herschrijving zou hebben betekend! De zede verandert volgens Schippers zo ongeveer iedere vijf jaar. Zijn visie kwam in de gereformeerde wereld van kort na de oorlog hard aan. Schippers brak een zekerheid radicaal af; hij problematiseerde het beroep op de Bijbel. ‘De geboden 1 en 10 zijn vast; de andere acht behoren tot de verschuivende normativiteit’.

Advertenties