Stand van het geestelijk leven

Op de synode van 1959/1960 bespreekt men het onderzoek naar de stand van het geestelijk leven, het zogenaamde ‘verschralingsrapport’. Aanleiding hiervoor waren de klachten over geestelijke ingezonkenheid en slapheid en kerkelijke desinteresse. We krijgen een dwarsdoorsnede van het gereformeerde leven te zien: het bijbellezen na de maaltijden scoort heel hoog, het persoonlijk bijbellezen zeer laag.

Advertenties