De Achttien

Achttien predikanten (negen hervormde, negen gereformeerde) spraken uit dat de gescheidenheid van de hervormde en gereformeerde kerken niet langer geduld kon worden. De synode van 1961/1962 reageert hier ‘vrij gunstig’ op en geeft ruimte voor het houden van gemeenschappelijke diensten. Op de synode van 1959/1960 werd nog gezegd: ‘…Tussen u en ons, – en wij constateren dit met droefheid – [zijn] nog ingrijpende verschillen overgebleven, die het kerkelijk gescheiden zijn noodzakelijk maken’. Er is dus sprake van een snelle koerswijziging.

Advertenties