Politieke ommezwaai

Dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot (1906-1972), hoofdredacteur van Trouw en fractieleider van de ARP in de Tweede Kamer, maakte op 3 oktober een ommezwaai in de kwestie Nieuw-Guinea. Met een beroep op de antirevolutionaire beginselen hield Bruins Slot lang vol dat het behoud van Nieuw-Guinea van Godswege verplicht was. Maar op die 3e oktober 1961 gaf hij dit standpunt op. Veel ARP-ers spraken van verraad en Trouw verloor duizenden abonnees.

bruins slot

Advertenties