Oecumene

De gereformeerde synode constateerde in 1949 nog ‘met droefheid’ dat men niet tot de Wereldraad kon toetreden. In 1963 echter zag ze dat er ‘geen doorslaggevende verhindering’ was om zich bij de Wereldraad aan te sluiten. In 1970 gaat de synode ertoe over het lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken aan te vragen.

Advertenties