Arntzen: crisis in de GKN

Dr. M.J. Arntzen (1912) publiceert de brochure ‘De crisis in de Gereformeerde Kerken’. Daarin zegt hij o.a.: ‘De meest centrale waarheden van het gereformeerd belijden worden aangetast. En dat niet door enkele onbekenden, maar door zeer bekwame en geliefde leidende figuren. (…) En dat mag men niet lijdelijk toelaten. (…) Het gaat stap voor stap. Maar we zijn nu al gevaarlijk dicht bij de afgrond genaderd’. Arntzen verliet de GKN in 1971.

In de jaren zestig verschenen meer soortgelijke boeken:
S.U. Zuidema, Op de tweesprong. De Gereformeerde Kerken en de Wereldraad van Kerken, Franeker 1964
E.G. van Teylingen, Tussentijdse balans van het heroriëntatieproces in de gereformeerde kerken, Kampen 1964
H. van der Laan, Spanningen in de Gereformeerde Kerken, Amsterdam 1965
K. Dijk, Koerswijziging in onze kerken?, Kampen 1965
G. Puchinger, Is de gereformeerde wereld veranderd?, Delft 1966
P.J. Huijser, Het verwordingsproces in de Gereformeerde Kerken, Amsterdam 1969-1970
A.M. Lindeboom, In de maalstroom van verwarring, Amsterdam 1968
H. van Riessen, Verschuivingen in het gereformeerde leven, Amsterdam 1969

Advertenties