De betrouwbaarheid van de evangeliën

In 1967 publiceert Tj. Baarda in de serie ‘Cahiers voor de gemeente’ het deeltje: De betrouwbaarheid van de evangeliën. Professor Herman Ridderbos wijdt er een kritische bespreking aan. Als de eerste gemeente de traditie betreffende de historische Jezus helemaal overgeschilderd heeft met de kleuren van de Opgestane Heer, wat blijft er dan over van het gezag van de apostolische overlevering?

‘Ik gevoel mij wat gefrustreerd de lofzang mee te zingen op deze ontwikkeling van de gereformeerde theologie. (…) Er moet ruimte zijn – zo is thans de leus – voor het theologisch experiment.’ Ridderbos trekt hierna de volgende conclusie: ‘Zonder de principiële historische betrouwbaarheid van de evangeliën is het, naar mijn overtuiging, bij alle overblijvende spiritualiteit, met het christelijk geloof gedaan’.

Advertenties