Evolutietheorie

‘Het gaat om gegevens. Wij bewijzen er God geen dienst mee die te verdonkermanen. (…) Aanvankelijk wilde ik deze weg ook niet op. Ik schrok ervoor terug, maar ik moest! Nu verblijd ik mij erin’. Er pleit volgens Kuitert veel voor de evolutietheorie. Hoewel de wetenschap volgens Kuitert nooit het laatste woord mag hebben, moet je haar eigen inspraak wel erkennen. Toch kan hij blijven zeggen: ‘Denk niet dat ik de bijbel verwerp. Integendeel. Door haar geloof ik ook in God, als de Schepper’. Voor Kuitert zijn het bestaan van de verschillende scheppingsverhalen ‘even zo veel meer reden om des te meer God te vertrouwen’. ‘Het speurwerk aan de Heilige Schrift verheugt mij intellectueel veel, maar geestelijk nog meer! Een innerlijke vreugde!’ Kuitert aarzelt nooit of hij op de goede weg is, hij bidt nooit om correctie als het hierover gaat. Davids bede of er bij hem een schadelijke weg is bidt Kuitert niet: ‘Daarvoor is mij deze weg te evident. Het is geen schadelijke weg om gegevens onder ogen te zien’.

Advertenties