Binding aan de belijdenis

De synode van 1969 stelde vast ‘dat bedenkingen tegen een wijze van inkleding of tegen de betoogtrant van de 3 formulieren van enigheid geen bezwaar behoeven te zijn om toch de volledige instemming (…) te betuigen’. Het resultaat was dat de ondertekeningsformulieren werden herzien, soepeler geformuleerd. Men gebruikt in dit verband vaak de uitdrukking ‘dynamische binding’ aan de belijdenis, door anderen spottend ‘elastiek’ genoemd.

Advertenties