Historiciteit zondeval

In 1969 werd Kuiterts ontkenning van de historiciteit van de zondeval afgekeurd, maar de synode voegt daar direct aan toe ‘dat het intussen gebleken is, dat dr. Kuitert ook op de synode in zijn gevoelen niet alleen staat’ en ‘dat zij daarom van oordeel is, dat de eenheid van het kerkelijk belijden niet op een zodanige wijze in geding moet worden geacht, dat daarover thans nadere beslissingen zouden moeten worden genomen’. Op de synode van Sneek (1970-1971) verklaarde Kuitert met zeker tien medestanders dat Adam nooit had bestaan en dat er van een zondeval, zoals ons die in Genesis 3 wordt beschreven, nooit sprake was geweest. De synode wist dat de Vrije Universiteit geen conflict rondom de persoon van Kuitert zouden dulden. Kuitert had verder onder de intellectuele elite binnen de kerk een behoorlijke aanhang. Daarbij kwam dat weinig mensen bereid waren een herhaling van 1944 te riskeren. Er was een moeheid om leertucht te oefenen. De synode heeft het hoofd gebogen en de leertucht nagelaten.

Kuitert (links vooraan) op de synode van 1969

Kuitert (links vooraan) op de synode van 1969

Advertenties