Wiersinga veroordeeld

Herman Wiersinga promoveert op het onderwerp ‘De verzoening in de theologische discussie’. Wiersinga heeft bezwaren tegen de traditionele gereformeerde verzoeningsleer. Hij vroeg meer aandacht voor de mens en de menselijke activiteit in het verzoeningsproces. De synode zou in de jaren daarna dit proefschrift veroordelen: ‘Door te ontkennen dat Christus in onze plaats het gericht van God gedragen heeft, tast dr. Wiersinga een essentieel bestanddeel aan van de verzoeningsleer van de confessie en doet hij tekort aan de rechte prediking van het evangelie’. Toch ging Wiersinga vrijuit.

H. Wiersinga (midden) in gesprek met H.M. Kuitert en G.Th. Rothuizen

H. Wiersinga (midden) in gesprek met H.M. Kuitert en G.Th. Rothuizen

Advertenties