Rapport ‘God met ons’

Het rapport ‘God met ons’ verschijnt. Het rapport gaat over de aard van het Schriftgezag en beschrijft de kentering die zich in de periode na 1950 aftekent. Men houdt het gezag en de betrouwbaarheid van de Schrift staande, maar voerden niet langer een pleidooi voor onfeilbaarheid in de zin van foutloosheid. De Bijbel is in de visie van de GKN een ‘menselijker’ boek geworden.

Advertenties