Rapport ‘In liefde trouw zijn’

Het ongehuwd samenwonen wordt door de synode aanvaard. Twintig jaar eerder werd seksualiteit voor het huwelijk nog als ‘strijdig met Gods Woord veroordeeld’. In de jaren ’70 werd de zinsnede uit het huwelijksformulier ‘tot de dood u zal scheiden’ al tussen haken gezet, wat betekent dat het de huwenden vrijstaat elkaar al of niet levenslange trouw te beloven.

Advertenties