Kuitert: Het algemeen betwijfeld christelijk geloof

Kuitert trekt de aandacht met het boek ‘Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening’. Hij neemt de traditie onder de loep en gaat na wat hiervan in de moderne tijd nog wel en wat niet langer houdbaar is. Wat in zijn ogen niet houdbaar is, dat schrapt hij, maar hij komt met klem op voor wat hij beschouwt als behorend tot het wezen van het christelijk geloof.

Kuitert laat voor een modern theoloog die hij wil zijn opmerkelijk veel staan: hij is van mening dat God op zijn minst persoonachtig moet zijn. De zure appel van het christendom is iets waar we doorheen moeten: de verzoening tussen God en de mensen wordt door de zoendood van Christus – niet als godmens maar wel als ‘zondebok’ – tot stand gebracht. Na de dood wenkt ons Gods eeuwige vriendschap. In een laatste oordeel worden nog openstaande rekeningen vereffend; mensen die dat verdiend hebben worden gestraft voordat zij in de eeuwige dood verdwijnen.

Kuitert verwerpt leerstellingen als de drie-eenheid, de twee naturen van Christus en de opstanding, en dat bezorgt hem bij orthodoxen de naam van een ketter.

Advertenties