‘Wij weten het beter dan Paulus’

De Kamper hoogleraar C.J. den Heyer zegt in 1994 dat de GKN voorgoed afscheid hebben genomen van de idealen van hun ‘vaderen’ uit Afscheiding en Doleantie. Met de publicatie van het rapport ‘God met ons’ (1980) was naar zijn zeggen van een typisch gereformeerde exegese van de Bijbel geen sprake meer. Den Heyer: “Het rapport markeert het moment waarop de leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland zich met vreugde of met schrik bewust werden van het feit dat zij definitief afscheid hadden genomen van een bijbelopvatting die vele decennia kenmerkend was geweest voor gereformeerde theologie.”

Met de publicatie van ‘De betrouwbaarheid van de evangeliën’ (1967) van Tj. Baarda ging voorgoed een wissel om. In zijn boek bepleitte Baarda een vrijere ruimte voor bijbeluitleg. Ook maakte hij zijn lezers attent op zijns inziens ‘niet te miskennen verschillen’ tussen de vier evangeliën. Na Baarda waren het de gereformeerde theologen Kuitert en Wiersinga die ieder op zijn wijze voor ‘opwinding’ zorgden.

Den Heyer: “Het klinkt eigenwijs, maar het is wel waar. Op tal van terreinen weten wij het beter dan Paulus. In actuele ethische kwesties zoals homofilie, abortus en euthanasie is de Bijbel niet in staat pasklare antwoorden te geven op moderne vragen.”

Advertenties