Den Heyer over verzoening

Hoogleraar Nieuwe Testament te Kampen C.J. den Heyer publiceert in 1997 het boek ‘Verzoening, bijbelse notities bij een omstreden thema’. Hij laat de verzoeningsgedachte ‘Eén voor allen’ los. Het lijden en sterven van de Heere Jezus is slechts een voorbeeld. De oude, vertrouwde geloofswaarheden kunnen Den Heyer niet meer ‘ontroeren of inspireren’.

Niet minder dan 92 gereformeerde predikanten, vooral uit de hoek van het Confessioneel Gereformeerd Beraad, hebben tevergeefs van de Synode geëist dat zij Den Heyer zal ontslaan. Het applaus aan het einde van de synodezitting waarin de kwestie-Den Heyer behandeld werd, riep veel op.

Prof. dr. W. van ’t Spijker schrijft: ‘De synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft definitief een streep gezet onder haar eigen verleden. Zij heeft ook de band met de gereformeerde traditie, zoals deze in de geschiedenis ingebed is, losgemaakt. Zij heeft een standpunt gekozen inzake de meest centrale belijdenis van de kerk van Christus, dat niet anders dan als puur vrijzinnig moet worden aangemerkt. Zij heeft de mensen die terecht verzet aantekenden tegen de opvattingen van de betreffende hoogleraar, laten vallen.’

den heyer

Advertenties