Kuitert over de Heere Jezus

Kuiterts boek ‘Jezus. Nalatenschap van het christendom’ verschijnt. Hij zegt hierin dat Jezus niet over Zichzelf heeft gedacht zoals de kerk over Hem is gaan spreken. Maar Kuitert blijft bij zijn standpunt dat voor de christen de verzoening met God via het offer van Christus geschiedt, en God is voor hem nog steeds persoonachtig. Hij bezigt het historische argument dat Jezus als een Jood Zich tegen iedere vergoddelijking van een mens zou hebben gekeerd.

Advertenties