Weemoed

Eind 2001 verschijnt het boek ‘De gereformeerden’ van Trouw-journaliste Agnes Amelink. Het boek riep veel herkenning op. Het boek biedt naast de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland ook informatie over de manier waarop de mensen in de loop der tijd hun geloof hebben beleefd. Ze doet dit aan de hand van een familiegeschiedenis. Het boek werd een bestseller. Uit reacties op haar boek proefde Amelink ‘een stuk weemoed’.

Rond de eeuwwisseling verschenen vergelijkbare boeken. In 1996 was ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ van Geert Mak verschenen, een biografie van een dorp tussen 1945 en 1995 – ook de teloorgang van de boer. Dit boek werd een enorm succes, het beleefde meer dan 40 herdrukken. Van dezelfde auteur verscheen in 1999 ‘De eeuw van mijn vader’, ook een synthese van verhalende genealogie en geschiedschrijving. Ook dit boek was een enorme bestseller.

Geert Mak is zoon van een gereformeerd predikant in Friesland. In laatstgenoemd boek haalt hij een herinnering aan: ‘In die [=Friese] dorpen werd veel en hard gezongen (…) De enorme Koepelkerk (…) kon prachtig galmen. “Heer, ai maak mij Uwe wegen”, en de ruiten rinkelden. Daar hadden de hervormden niet van terug.’

Advertenties