Theologie verdwijnt uit Kampen

Een typische 1 aprilgrap, zo dachten velen. Maar het was echt waar: de Protestantse Kerk maakt wereldkundig dat de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) haar vestiging in Kampen (en ook in Leiden en Utrecht) gaat sluiten. Met ingang van september 2012 zou de verhuizing klaar zijn.

In 1854 werd in Kampen de Theologische School gesticht. In 1939 werd de naam veranderd in Theologische Hogeschool. Vanaf 1988 werd het Universiteit. Na bijna 160 jaar kwam dus aan deze geschiedenis een einde.

Foto: een gebrandschilderd raam met de spreuk Fides Quaerit Intellectum (geloof zoekt inzicht), naar het gelijknamige Kamper studentencorps. Bron: http://www.flickr.com

Kampen universiteit

Advertenties