Kuitert: kerk is ontwenningskliniek

Kuitert schrijft het boek ‘Alles behalve kennis. Afkicken van de godgeleerdheid en opnieuw beginnen’. Theologie heeft volgens hem “allesbehalve” te maken met kennis. Ze onderzoekt slechts geloofsvoorstellingen van mensen die weer het product van eigen verbeelding zijn. Er is geen gezaghebbende instantie die zegt dat Godskennis kennis is. De christelijke leer over God stamt van mensen af, is dus geen kennis maar ontwerp van verbeelding, afkomstig van verre voorouders.

De kerk moet daarom radicaal van functie veranderen, aldus Kuitert, ze moet een “ontwenningskliniek” worden waar mensen kunnen leren hoe te leven met wat geen kennis bleek te zijn.

Harry Kuitert alles behalve kennis

Advertenties