‘GKN ondergegaan in PKN’

De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn in 2004 niet alleen ópgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland, maar, zo concludeert prof. dr. G. Dekker tien jaar later, daarin ook óndergegaan. De emeritus hoogleraar godsdienstsociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam schrijft dit in het Historisch Tijdschrift GKN.

‘Er is nauwelijks nog iets zichtbaar van de Gereformeerde Kerken’, stelt prof. Dekker. ‘Als men bedenkt dat de hervormde modaliteiten in de PKN hun plaats hebben behouden en dat de Luthersen hun synode nog hebben, maar de Gereformeerde Kerken alles hebben moeten opgeven, dan kan de conclusie moeilijk anders luiden dan dat de Gereformeerde Kerken niet alleen zijn opgegaan, maar ook zijn ondergegaan in de Protestantse Kerk in Nederland.’

Prof. Dekker publiceerde in 1992 de studie De stille revolutie, waarin hij de ontwikkelingen in de GKN analyseert.

Advertenties