Boekverslagen

Gereformeerde Kerken

Agnes Amelink, De gereformeerden, Amsterdam 2001

Agnes Amelink, De gereformeerden, Amsterdam 2001

'Wij gereformeerden'

Ben van Kaam, Parade der mannenbroeders. Protestants leven in Nederland 1918-1938, Wageningen 1964 / Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders en zonen in de jaren 1938-1945, Wageningen 1966

  • Agnes Amelink, Gereformeerden overzee. Protestants-christelijke landverhuizers in Noord-Amerika, Amsterdam 2006
  • H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel 1: 1892-1936, Kampen 1990 en deel 2: 1936-1975, Kampen 1992
  • George Harinck, De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940, Baarn 1993
  • A.C. de Gooyer, Het beeld der vad’ren. Een documentaire over het leven van het protestants-christelijke volksdeel in de twintiger en dertiger jaren, Utrecht 1964
  • G. Dekker, De stille revolutie. De ontwikkelingen van de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen 1950 en 1990, Kampen 1992
  • A.M. Lindeboom, De theologen gingen voorop. Eenvoudig verhaal van de ontmanteling van de Gereformeerde Kerken, Kampen 1987

Personen

H.W.J. Mulder, Groen van Prinsterer. Staatsman en profeet, Franeker 1973

H.W.J. Mulder, Groen van Prinsterer. Staatsman en profeet, Franeker 1973

Vreemdelingen in een vreemd land? Een vergelijking tussen A.C. van Raalte en H.P. Scholte met betrekking tot hun visie op de Amerikaanse maatschappij en de inrichting van hun kolonie (bachelorscriptie)

Vreemdelingen in een vreemd land? Een vergelijking tussen A.C. van Raalte en H.P. Scholte met betrekking tot hun visie op de Amerikaanse maatschappij en de inrichting van hun kolonie (bachelorscriptie)

Jan Peter Verhave, Afgescheiden en wedergekeerd. Het leven van J.A. Wormser en zijn gezin, Heerenveen 2000

Jan Peter Verhave, Afgescheiden en wedergekeerd. Het leven van J.A. Wormser en zijn gezin, Heerenveen 2000

J.C. Rullmann, Abraham Kuyper. Een levensschets, Kampen 1928

J.C. Rullmann, Abraham Kuyper. Een levensschets, Kampen 1928

V. Hepp, Dr. Herman Bavinck, Amsterdam 1921

V. Hepp, Dr. Herman Bavinck, Amsterdam 1921

J.J.C. Dee, K. Schilder. Zijn leven en werk (deel 1: 1890-1934), Goes 1990

J.J.C. Dee, K. Schilder. Zijn leven en werk (deel 1: 1890-1934), Goes 1990

G.C. Berkouwer, Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen, Kampen 1989

G.C. Berkouwer, Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen, Kampen 1989

Kerkgeschiedenis

Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen 2006

Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, Kampen 2006: 17e eeuw18e eeuw19e eeuw20e eeuw

M. Golverdingen, Kleine geschiedenis van de gereformeerde gezindte. Een ontwikkeling in hoofdlijnen (serie Studium Generale), Heerenveen 2006

M. Golverdingen, Kleine geschiedenis van de gereformeerde gezindte. Een ontwikkeling in hoofdlijnen (serie Studium Generale), Heerenveen 2006

J.E. Post, Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht?! Een historisch-sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de GKN, de Gereformeerde Bond in de NHK en de CGK in de twintigste eeuw, Heerenveen 1998

J.E. Post, Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht?! Een historisch-sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de GKN, de Gereformeerde Bond in de NHK en de CGK in de twintigste eeuw, Heerenveen 1998

F.A. van Lieburg, C. Graafland, W. van ’t Spijker, A.Th. van Deursen en J.P. Zwemer, De stille luyden. Bevindelijk gereformeerden in de 19e eeuw, Kampen 1994

F.A. van Lieburg, C. Graafland, W. van ’t Spijker, A.Th. van Deursen en J.P. Zwemer, De stille luyden. Bevindelijk gereformeerden in de 19e eeuw, Kampen 1994

Eginhard Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw, Amsterdam 2007

Eginhard Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw, Amsterdam 2007

Anekdotes uit het kerkelijk leven

Henk de Jong, Preekstoel op, preekstoel af, Wageningen 1959 / Kerkbank in kerkbank uit, Wageningen 1962 / Kerkeheren/kerkeknechten, Wageningen z.j. / ‘n Preek zus ‘n preek zo, Wageningen z.j.

Geschiedenis

Hugh McLeod, Religion and the People of Western Europe 1789-1989, Oxford/New York 1997

Hugh McLeod, Religion and the People of Western Europe 1789-1989, Oxford/New York 1997

Nederlandse immigratie naar Amerika

Hans Krabbendam, Vrijheid in het verschiet. Nederlandse emigratie naar Amerika 1840-1940, Hilversum 2006

Geert Mak, De eeuw van mijn vader, Amsterdam 2005

Geert Mak, De eeuw van mijn vader, Amsterdam 2005

Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd, Amsterdam 2005

Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd, Amsterdam 2005

James C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig, Amsterdam 1995

James C. Kennedy, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig, Amsterdam 1995

Theologie

E.P. Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven. Van Roessingh via Schilder tot Kuitert, Kampen 1999

E.P. Meijering, Een eeuw denken over christelijk geloven. Van Roessingh via Schilder tot Kuitert, Kampen 1999

M.E. Brinkman (red.), 100 jaar theologie. Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-1992), Kampen 1992

M.E. Brinkman (red.), 100 jaar theologie. Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-1992), Kampen 1992

E.P. Meijering, Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef, Zoetermeer 2002

E.P. Meijering, Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef, Zoetermeer 2002

Herman Ridderbos, Paulus. Ontwerp van zijn theologie, Kampen 2000

Herman Ridderbos, Paulus. Ontwerp van zijn theologie, Kampen 2000

Advertenties