Brand Grote Kerk Hilversum

Op vrijdag 3 december 1971 brandde de Grote Kerk van Hilversum tot de grond toe af. De brand, die kort voor vijf uur uitbrak nadat loodgieters herstelwerk hadden uitgevoerd en waren vertrokken, trok zoveel mensen, dat het hele centrum ontwricht raakte. De brandweer kon met de grootste moeite voorkomen dat de hevige vonkenregen ook omliggende gebouwen in brand zette. In nog geen uur tijd was de kerk, met 1600 zitplaatsen, volledig uitgebrand.

De brandweer was snel ter plaatse, maar toen de brandweermannen naar binnen gingen, hoorden ze al doffe dreunen: brandende dakgedeelten waren al aan het instorten. Ze maakten zich daarom snel uit de voeten. Er was geen redden meer aan, de focus werd verlegd naar het behoud van de gebouwen naast de Grote Kerk.

Het meest verdrietige van deze brand was dat er een joelende menigte rondom de brandende kerk was geschaard die niets van het schouwspel wilde missen en de brandweermannen zeer hinderde. Men zag het als een heus spektakel en toen ook de torenspits met donderend geraas naar beneden kwam, steeg er een gejuich op; anderen konden hun ogen niet droog houden. Het Polygoon Jaaroverzicht 1971 besteedde hier zelfs aandacht aan. U kunt dit tafereel zien aan het eind van deze video: http://www.npo.nl/jaaroverzicht-1971/27-12-2010/WO_VPRO_042515

Het algemene gevoelen in die jaren was: de kerk heeft afgedaan. Kerksluitingen waren aan de orde van de dag. De brandende Grote Kerk van Hilversum en de reactie daarop van de omstanders was een beeld van de om zich heen slaande secularisatie.

Wat overbleef was een ruïne met alleen de buitenmuren nog over. Het kostte de kerkenraad van de Gereformeerde Bondsgemeente veel moeite om de kerk te laten herbouwen. Uiteindelijk kregen ze dat, na veel tegenwerking, voor elkaar. Op 1 december 1977 werd de kerk, teruggebracht tot 800 zitplaatsen, weer in gebruik genomen.

Afbeeldingen: gahetna.nl en flickr.com

Advertenties