Citaten

Je kunt iemand neerslaan met een waarheid die was bedoeld om hem op te bouwen – C.H. Spurgeon

De Heilige Geest moet je hart veranderen voordat je ooit “ja” tegen Jezus zult zeggen – R.C. Sproul

De christelijke man toont wat hij denkt van Christus in de manier waarop hij omgaat met zijn vrouw – John MacArthur

Onverschilligheid over de leer brengt geen geloofshelden voort – J. Gresham Machen

Hoe heel anders is de God van de Bijbel dan de ‘god’ van de gemiddelde preekstoel! – Arthur W. Pink

Broeders, het is makkelijker om te fulmineren tegen duizend zonden van anderen, dan om één zonde in onszelf te doden – John Flavel

Gezegend is hij die altijd vreest, maar vooral in een tijd van voorspoed – John Owen

O, wat een leven is het leven van een christen! Christus alles voor jou en jij geheel voor Hem! – John Flavel

Zachtmoedigheid is geen zwakheid; het is kracht onder controle – John MacArthur

In het oude Evangelie ging het om God en Zijn wegen met mensen; in het nieuwe gaat het om de mens die door God geholpen wordt – J.I. Packer

Ik ben tevreden om te leven en te sterven als een louter herhaler van het Bijbelse onderwijs – C.H. Spurgeon

Elk christelijk gezin zou als het ware een kleine kerk moeten zijn – Jonathan Edwards

We kunnen soms te veel zeggen in één preek, zodat we onze hoorders een tarweveld geven in plaats van een brood – C.H. Spurgeon

Het zou goed zijn voor de kerk van Christus, als ze de waarschuwingen van het evangelie evenveel bestudeert als haar beloften – J.C. Ryle

Iemands bekering is het beste te zien in zijn eigen huis – C.H. Spurgeon

De Bijbel op de preekstoel moet nooit de Bijbel in ons huis vervangen – J.C. Ryle

Het is maar een paar stappen van geen zondag naar geen God – J.C. Ryle

God is goed aan allen in sommige opzichten (algemene genade) en aan sommigen in alle opzichten (bijzondere genade) – J.I. Packer

Genade is sterker dan omstandigheden – J.C. Ryle

De beste verdediging van het Evangelie is: het Evangelie uit laten gaan. Laat de leeuw uit! – C.H. Spurgeon

Elke eigenschap van God is kostbaar voor de gelovigen – Herman Bavinck

De Heere is zo’n God dat Hij tevreden is met het enige wat ik te bieden heb: mijn dorst – John Piper

Een heilig leven van de vader is een rijke erfenis voor zijn zonen – C.H. Spurgeon

Niet de uiterlijke omstandigheden bepalen de verlorenheid van een mens, maar de innerlijke toestand van hun hart – John MacArthur

De Puriteinen begrepen dat een hersenloos christendom een slap christendom bevordert – Joel Beeke

Natuurlijk kost het iets om een christen te zijn; maar het kost meer als je het niet bent – John Stott

Het effect van onze kennis van God moet in de eerste plaats zijn om ons eerbied en ontzag te leren – Johannes Calvijn

De reddende kracht van het kruis is niet afhankelijk van geloof dat daaraan wordt toegevoegd; geloof vloeit eruit voort – J.I. Packer

In elke seconde klopt de hartslag van de eeuwigheid – Herman Bavinck

De test van het ware geloof is dit: produceert het gehoorzaamheid? – John MacArthur

Onze beste prestaties zijn zo bevlekt met zonde, dat je je afvraagt of het nu goede of slechte werken waren – C.H. Spurgeon

Als uw theologie uw gedrag niet verandert, zal het ook nooit uw eeuwige bestemming veranderen – C.H. Spurgeon

Een christen weet niet alleen wat hij gelooft of belijdt, maar ook wat hij verwerpt en bestrijdt – R.C. Sproul

Gezegend is het feit dat christenen zich kunnen verheugen zelfs in de diepste nood – C.H. Spurgeon

De zonde van de natuurlijke mens is dit: hij wil de gaven van God zonder God Zelf – R.C. Sproul

Je zult niet weten wat gebed is totdat je weet dat het leven oorlog is – John Piper

Amusement / vermaak is als een medicijn; het mag echter nooit gebruikt worden als dagelijks voedsel – C.H. Spurgeon

De vrijheid van een christen is geen vrijheid om te doen wat hij of zij wil, maar vrijheid om God vreugdevol te gehoorzamen – John MacArthur

Het leven boven Christus waarderen is een tragedie – John Piper

De belangrijkste vijanden van het Evangelie zijn niet de paus van Rome, ketters of tirannen, maar slechte christenen – Johannes Calvijn

Het ware christendom voegt niet Jezus slechts toe aan het leven. Integendeel, het wijdt zich volledig toe aan Hem – John MacArthur

Berouw is niet alleen iets van het begin van het christelijke leven, het IS het christelijke leven – Johannes Calvin

Een atheïst ontkent God en moet ongelooflijke verklaringen accepteren voor al het andere – John MacArthur

Christus kennen is Zijn weldaden kennen – Melanchthon

Dat jij je eigen zonden tolereert, wil nog niet zeggen dat God dat ook doet – John MacArthur

Laat een mens eerst gaan naar de school van geloof en bekering, voordat hij gaat naar de universiteit van de uitverkiezing – John Bradford

Hoe meer je je focust op jezelf, des te meer word je afgeleid van het juiste pad – John MacArthur

Het enige ding dat jij meebrengt voor je zaligheid is de zonde die het noodzakelijk maakt – Melanchthon

Is God oneerlijk omdat Hij niet iedereen kiest tot de zaligheid?
‘Eerlijk’ zou iedereen naar de hel sturen. Je hebt genade nodig – MacArthur

De Bijbel is de hoogste waarheid en is daarom de standaard waaraan wetenschappelijke theorie moet worden getoetst, niet andersom – MacArthur

Waar je hart aan vastklampt en op vertrouwt, dat is je echte God – Maarten Luther

“In de wereld, niet van de wereld” is het motto van de ware christen – George Whitefield

Sommigen raken zo verstrikt in hun eigen heiligheid, dat ze a.h.w. kijken naar de Drie-eenheid voor een mogelijke vacature – John MacArthur

Sommige mensen klagen dat ze de Bijbel niet begrijpen. De reden is eenvoudig. Ze gebruiken niet de sleutel: Christus – J.C. Ryle

Ik ben een vrij man, de slaaf van Christus – John MacArthur

De heerlijkheid van het Evangelie is dat als de kerk absoluut verschilt van de wereld, ze haar steevast toch trekt – D. Martyn Lloyd-Jones

Wie heeft geleerd wat zonde en genade is, heeft de twee zwaarste en grootste lessen van het christendom geleerd – J.I. Packer

We moeten in het gebed voor Hem neerleggen wat in ons is, niet wat in ons zou moeten zijn – C.S. Lewis

De taak van de prediker is zijn eigen meningen te minimaliseren en de waarheid van God over te brengen: Bijbeluitleg dus vooral – John Piper

We moeten God liefhebben om Hemzelf, niet alleen om wat Hij ons geeft – Tim Keller

Als we maar wat meer tijd spendeerden aan het kijken naar Hem, zouden we spoedig onszelf vergeten – D. Martyn Lloyd-Jones

Het kost iets om een echte christen te zijn. Louter nominaal christen te zijn, en naar de kerk te gaan, is goedkoop en makkelijk – J.C. Ryle

Gemak, luxe en welvaart maken ons niet geestelijk volwassen; moeilijkheden en strijd echter wel – J.I. Packer

Ware nederigheid is niet klein van jezelf te denken, maar weinig aan jezelf te denken – C.S. Lewis

Wij moeten ons niet laten vermaken door de zonden waarvoor Christus stierf – John MacArthur

Nooit ziet iemand enige schoonheid in Christus als Redder, totdat hij ontdekt heeft een verloren en geruïneerd zondaar te zijn – J.C. Ryle

De christelijke kerk van vandaag faalt, en faalt jammerlijk. Het is niet genoeg om orthodox te zijn – D. Martyn Lloyd-Jones

Het Woord van God is God aan het werk – J.I. Packer

Christus zal alles voor je doen, of niets. Je kunt niet verdienste en genade combineren – Tim Keller

Het kennen van de ernst van onze ziekte zal ons des te meer verbaasd maken over de grootheid van onze Arts – John Piper

Iemand die met de Geest vervuld is, zal Christus in het middelpunt stellen – John MacArthur

Toen ik tot Christus kwam, dacht ik dat ik het helemaal zelf deed. Ik had er geen idee van dat de Heere mij aan het zoeken was – Spurgeon

Je bent misschien zorgeloos over je ziel, de duivel is dat echter niet – J.C. Ryle

Ik weet heel goed dat wanneer Christus het dichtstbij is, satan ook het drukst is – Robert Murray McCheyne

Het ware Evangelie is een oproep tot zelfverloochening. Het is niet een oproep tot zelfontplooiing – John MacArthur

De beste manier om een goede vader voor je kinderen te zijn is een goede echtgenoot te zijn – Tim Keller

Het is beter om je leven te verliezen dan het te verspillen – John Piper

Hoe dichter een mens bij God leeft, hoe intenser hij rouwt over zijn eigen boze hart – C.H. Spurgeon

Probeer de mogelijkheid van lijden uit te sluiten, en je zult zien dat je het leven zelf hebt uitgesloten – C.S. Lewis

Het begin van de weg naar de hemel, is te voelen dat we op weg zijn naar de hel – J.C. Ryle

Vrijheid is niet de afwezigheid van beperkingen, maar de aanwezigheid van de juiste beperkingen – Tim Keller

De puriteinen laten zien wat geestelijke volwassenheid is. Wij daarentegen zijn geestelijke dwergen – J.I. Packer

God maakte de mens klein en het heelal groot om iets te zeggen over Zichzelf – John Piper

Beter op christelijke wijze over niet-christelijke thema’s praten dan over christelijke thema’s op onchristelijke manier – ds. J.J. Poort

Dit leven is een soort voorbereidende school voor het grote leven dat ons wacht na dood en tijd – D. Martyn Lloyd-Jones

Als ik het christelijke leven zou kunnen samenvatten in één woord, zou het zijn: gehoorzaamheid – John MacArthur

Bekering is: je wenden naar de goede weg. Het volgende is dat je er ook op gaat lopen – C.H. Spurgeon

Voor elke blik op jezelf, kijk tien keer naar Christus – Robert Murray McCheyne

Ik ben meer bang voor mijn eigen hart dan voor de paus en al zijn kardinalen. Ik heb de grote paus zelf in mij – Maarten Luther

Alle rijkdom die niet mijn God is, is armoede en ellende voor mij – Augustinus

Wrok is als het nemen van vergif en hopen dat de andere persoon sterft – Augustinus

Wil je voor een tijdje gelukkig zijn? Neem wraak.
Wil je voor eeuwig gelukkig zijn? Vergeef – Tertullianus

Niets is gevaarlijker dan te worden verblind door welvaart – Johannes Calvijn

De uitdaging van theologie is om recht te doen aan alle eigenschappen van God, in de Schrift geopenbaard – Herman Bavinck

Getrouwheid in kleine dingen is een groot ding – Chrysostomus

Het leven is een stip,
de eeuwigheid is een streep.
Leven we voor de stip of voor de streep?
(dit zei een vervolgde christen)

Ze gaven onze Meester een kroon van doornen. Waarom hopen wij dan op een kroon van rozen? – Maarten Luther

Een stevige wandeling tegen de wind in geeft dan wel geen genade aan de ziel, maar – next best – levert zuurstof aan het lichaam – C.H. Spurgeon

Is het niet geweldig nieuws te geloven dat de zaligheid buiten onszelf ligt? – Maarten Luther

Spreek veel over wat de Heere voor je heeft gedaan, maar zeg weinig over wat jij hebt gedaan voor de Heere – C.H. Spurgeon

Een zondaar kiest niet voor Christus, maar de zondaar vlucht naar Christus – D. Martyn Lloyd-Jones

Alleen wie gelooft is gehoorzaam en alleen wie gehoorzaamt gelooft – Dietrich Bonhoeffer

De boeken van alle heilige vaders zouden slechts een tijdje gelezen moeten worden. Ze moeten ons leiden tot de Heilige Schriften – Maarten Luther

Spreek ’s morgens met God, voordat je spreekt met de wereld. Spreek ’s avonds met God, nadat je dat gedaan hebt met de wereld – J.C. Ryle

Niet een groot geloof, maar waar geloof redt; en het heil ligt niet in het geloof, maar in Christus op wie het geloof vertrouwt – C.H. Spurgeon

Het verschil tussen de niet-christen en de christen is het verschil tussen een kerstboom en een levende boom die vrucht draagt – D. Martyn Lloyd-Jones

De beste plek om een besef van zonde te krijgen is aan de voet van het kruis – C.H. Spurgeon

De christen is niet net als iedereen met een klein verschil. Hij is wezenlijk anders – D. Martyn Lloyd-Jones

Hoorde ik je zeggen: “Ik zal er voor bidden”? Je kunt beter meteen vertrouwen. Bid zoveel je wilt nadat je hebt vertrouwd – C.H. Spurgeon

De christen is iemand die het gemakkelijk maakt voor anderen om te geloven in God – Robert Murray McCheyne

Voor velen lijkt het geloof een moeilijk iets. De waarheid is, dat het alleen moeilijk is omdat het zo gemakkelijk is – C.H. Spurgeon

Bezoek veel goede boeken, maar leef in de Bijbel – C.H. Spurgeon

De preek komt niet na de aanbidding in de orde van de dienst. Prediking is aanbidding – John Piper

Als het kruis niet centraal is voor je, ben je geen christen – D. Martyn Lloyd-Jones

Lees zoveel je kunt de puriteinen, zij zijn meer waard dan al het moderne spul samen – C.H. Spurgeon

Iedere christen is ofwel een zendeling of een bedrieger – C.H. Spurgeon

De kerk zou een plek moeten zijn waar mensen vrij kunnen zijn om te zeggen dat ze zondaars zijn – Tim Keller

Leef dichtbij God, en alle dingen zullen klein worden in vergelijking met de eeuwige werkelijkheden – Robert Murray McCheyne

Predikanten moeten sterren zijn die licht geven, geen wolken die verduisteren – C.H. Spurgeon

Natuurlijk is je beste leven NU, als je volgende de hel is – John MacArthur

Arme mensen die moeten luisteren naar voorgangers die 25 minuten lang bidden en dan God vragen om de ‘tekortkomingen’ te vergeven – C.H. Spurgeon

Een heilige gelovige is een wandelende preek. Zij preken veel meer dan een predikant, want zij preken een week lang – J.C. Ryle

De ultieme test van ons christen-zijn is de maat van onze verwondering over de genade van God – D. Martyn Lloyd-Jones

Een theologie die niet leidt tot een lofzang is een gebrekkige theologie – J.I. Packer

Ik ben er zeker van dat God mij koos voordat ik geboren was, want Hij zou mij achteraf nooit uitgekozen hebben – C.H. Spurgeon

Mochten we ooit een volmaakte kerk vinden, dan wordt die onvolmaakt op het moment dat wij ons erbij aansluiten – C.H. Spurgeon

Ons hele leven is volgestopt met dingen die er uiteindelijk helemaal niet toe doen – D. Martyn Lloyd-Jones

Advertenties