De engelen

Ds. P. den Butter, ‘De engelen’. Artikelenserie uit De Wekker (uitgave van de Christelijke Gereformeerde Kerken), september 2009. Met dank aan www.digibron.nl.

Er zijn tijden geweest dat het geloof in bestaan van #engelen gezien werd als iets voor onvolwassenen. Zoiets als het geloof in sprookjes

Er is veel van deze collega-schepselen te leren. Via hen is er ook veel van God te leren – P. den Butter #engelen

Mensen zijn geschapen als kinderen van God. #Engelen zijn knechten. Daarom staat de mens in rangorde hoger – P. den Butter

Als knecht zondigt kan God hem ontslaan, iets wat Hij met een zoon niet kan doen. Er zijn inderdaad knechten ontslagen (gevallen #engelen)

#Engelen zijn zeer heerlijke en majesteitelijke schepselen. Dat blijkt wel uit hun namen: tronen, heerschappijen, overheden, machten

Wanneer zijn #engelen geschapen? Tegelijk met de hemel. Toen de aarde nederzonk op haar grondvesten, zongen de morgensterren, Job 38:7 (1/2)

Morgensterren zijn #engelen. Deze naam heeft speciale betekenis. Morgenster kondigt einde vd nacht en begin vd nieuwe dag aan. Kerst! (2/2)

Heus, #engelen zien er wel wat anders uit dan wat we soms op kerkorgels zien afgebeeld: babytjes met blote billetjes en trompetje a/d mond

In Daniël 10 wordt gesproken over strijd in de wereld vd geesten. Gods #engelen zijn voortdurend betrokken bij worsteling met de duivelen

God wil Zijn wil bekendmaken. Hij onthult van tijd tot tijd ook iets van Zijn heilsplannen. Ook hierbij maakt Hij gebruik van Zijn #engelen

Behalve exegeten zijn de #engelen ook evangelisten, brengers van de goede boodschap, bijv. bij geboorte, opstanding en hemelvaart van Jezus

De #engelen zijn wel actief in de prediking van het Woord op Kerst, op Pasen, bij de Hemelvaart, maar niet meer op Pinksteren (1/2)

Dan nemen mensen dit werk van de #engelen over. Knechten doen het werk, totdat de kinderen het van hen kunnen overnemen (2/2)

Ze zijn uitgezonden tot ‘dienst’ (Grieks: diaconie) van hen die de zaligheid beërven. #Engelen zijn helpers in de nood – P. den Butter

De ‘kleinen’ uit Matth. 18:10 zijn wel heel speciaal aan de zorg van de #engelen toevertrouwd: beschermengelen

Zolang de kinderen Gods op aarde zijn en op de erfenis moeten wachten worden ze veilig bewaard. Nadert het einde van hun leven, dan… (1/2)

…verrichten #engelen een bijzondere taak. Zij zijn aanwezig bij t sterven vd erfgenamen en brengen de ziel nr de hemel – P. den Butter (2/2)

Dat inzamelen en thuisbrengen is ook het diaconale werk van de engelen op de dag van Jezus’ wederkomst (Matth. 13:39 en 24:31) #engelen

Straks gaan de graven open. Stel het u eens voor als u kunt. Kijken die opgestane erfgenamen wat verbaasd om zich heen en weten ze… (1/2)

…niet goed wat ze doen moeten? Geen nood. Er is immers weer een diaken bij de hand en die weet feilloos de weg naar Huis (2/2) #engelen

Er zijn dingen die #engelen niet weten en die ze toch graag zouden willen weten. Dingen die te maken hebben met God en Zijn zaligmakerswerk

Bij Kerst, Pasen en Hemelvaart gaat t om de verwerving vh heil. Dat hebben de #engelen zien gebeuren en dr hebben ze zich ovr verheugd (1/2)

Maar op Pinksteren gaat t ovr de toepassing vh heil en daar staan #engelen persoonlijk buiten. Ze weten niet uit ondervinding wat t is (2/2)

Veel weten #engelen van God. Dat Hij rechtvaardig is en almachtig en barmhartig en alwetend en nog veel meer. Maar wat t betekent dat… (1/3)

…Hij ook genadig is, weten ze niet. Ze hebben immers geen genade nodig. Die hoeft nooit aan hen bewezen te worden (2/3) #engelen

Toch willen #engelen er zoveel mogelijk van weten. Ze hebben hun God lief. Zo lief, dat ze alles van Hem willen weten – Den Butter (3/3)

De gemeente heeft zoveel vd #engelen ontvangen en geleerd. Nu willen de engelen vd gemeente graag iets terug ontvangen (1/2)

#Engelen zien ernaar uit dat gemeente de veelvuldige wijsheid Gods laat zien. Ze luisteren mee als in gemeente erover gesproken wordt (2/2)

#Engelen zijn aanwezig in kerkdienst. Hebben ze reden om zich te verheugen? Heeft dit gevolgen vr manier waarop we ons kleden? (1 Kor. 11)

Advertenties