De heilszekerheid in het Puritanisme

M. Goudriaan, ‘De heilszekerheid in het Puritanisme’. Artikelenserie uit het Gereformeerd Weekblad, april-juni 2006. Met dank aan www.digibron.nl.

Uitvoerig hebben de #puriteinen zich uitgesproken over de zekerheid vh heil, die mogelijk is en die ongetwijfeld ook gezocht moet worden

Blijven de vragen vd heilszekerheid niet altijd actueel? Het is bepaald geen goed teken als ze minder gehoord worden #puriteinen

#Puriteinen zagen scherp hoe groot betekenis zekerheid vh heil is. Er hangt veel vanaf, vr eigen vrede en troost & staan in kerk en wereld

Velen menen dat zekerheid vh heil = dat je volmondig “ja” kunt zeggen op de vraag of je er zeker van bent zalig te worden #puriteinen

Sommigen zijn ontsteld over het gemis vd volle zekerheid, terwijl ze toch enig genot vd zekerheid hebben – John Owen #puriteinen

Heilszekerheid kan samengaan met droefheid over de zonde, twijfel, vrees en verzoeking – als deze maar niet de overhand hebben #puriteinen

Heilszekerheid is niet een rustig, ongestoord bezit, waardoor we gevrijwaard zijn van strijd, twijfel en aanvechting #puriteinen

Hier en daar kom je de gedachte tegen dat de zekerheid van het heil wel eens schadelijk kan zijn, omdat ze hoogmoedig zou maken #puriteinen

Het is bepaald niet zo dat de zekerheid de heiliging en vernieuwing vh leven in de weg staat. Integendeel! #puriteinen

In het geloof zit iets van zekerheid, hoe vol van ongeloof de gelovige ook kan zijn #puriteinen

Geloof hoeft niet te beginnen met ‘ik deel in het heil van Christus’, maar veelmeer is het een vluchten, komen tot Christus #puriteinen

Het geloof is de noodgreep van de christen aan het touw van de beloften van God – Hugo Binning #puriteinen

Bij #puriteinen is geloof een beweging van het hart naar de Heere Jezus: komen, vluchten, schuilen, jezelf neerwerpen voor Christus

De gelovige kan erg geslingerd worden, maar met de onwankelbaarheid van Christus en de vastheid vh Woord is toch iets van zekerheid gegeven

Hoe meer het geloof werkzaam is, geoefend wordt, des temeer zal in de regel de zekerheid opbloeien #puriteinen

Godsvertrouwen en zekerheid vd zaligheid gedijen het meest wanneer wij het meest radicaal onszelf en al het onze wantrouwen – Hugo Binning

Naarmate ik meer het mijne verlies, krijgt het vertrouwen op Christus meer vaste grond en bloeit het meer op #puriteinen

Hoe meer eigen prestaties en vroomheid mij uit handen geslagen worden, des te meer wordt ik op vaste grond buiten mezelf gesteld #puriteinen

Levend geloof heeft zijn kenmerken, maar om erop te steunen en zo te komen tot zekerheid is een hachelijke zaak #puriteinen

De #puriteinen wijzen, als het gaat over de weg tot de zekerheid, steevast op het trouwe gebruik vd middelen, op voorzichtige levenswandel

De #puriteinen hebben met alle krachten geprobeerd om elke gelovige te leiden tot de zekerheid. Heel scherp zagen ze dat als hun taak

De reformatoren zagen de zekerheid als behorend tot het geloof wat onbevangener en directer dan de #puriteinen

De #puriteinen hebben hier bepaalde compromissen gesloten en dat deden ze vaak om pastorale redenen. Ze streden ook tegen een ander front

De #puriteinen stellen in navolging van de Dordtse Leerregels dat de zekerheid van het heil niet rust op heel bijzondere ervaringen

Zou een beter verstaan en doorleven vd bijbelse leer vd rechtvaardiging vd goddeloze niet zeer bijdragen tot t doorbreken vd heilszekerheid?

Meer zekerheid gaat vanzelf, organisch, in de levende verbondenheid met Christus, aan Zijn voeten, de ogen tot Hem opheffend #puriteinen

Bent u in twijfel of u gelovig bent? Hoe zal dat opgelost worden, anders dan door metterdaad te geloven? – Hugo Binning #puriteinen

Bij de gevende Christus passen bedelaars die steeds meer en in alle dingen Christus nodig hebben #puriteinen

Advertenties