De Spiegel

De Spiegel

De Spiegel

Advertenties

De Spiegel was een Nederlands weekblad van christelijke signatuur, vanaf 1906 uitgegeven vanuit gereformeerde kring. Het was een blad met veel foto’s en advertenties ter ontspanning voor christelijke gezinnen, waarbij Gods Woord de norm was. In 1969 werd de uitgave gestopt.