Discussie G. Boer – H. Berkhof

Ds. G. Boer (1913-1973), hervormd predikant en hoofdbestuurslid van de Gereformeerde Bond, voerde in 1956 een discussie met prof. dr. H. Berkhof (1914-1995): Gedachtewisseling over de positie en problemen van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk. Het zijn een vijftal open brieven die Boer en Berkhof aan elkaar schreven. Ik citeer alleen uit de brieven van ds. Boer. Met dank aan www.digibron.nl.

Uw vraag ‘Is er wel een God?’ baant de weg tot de vraag ‘Wie is deze God?’ Waar u eindigt, begint het pas #BOERvsBERKHOF

Wie voor God staat, blijft alleen de schreeuw om genade over #BOERvsBERKHOF

In de vergelijking vh reformatorisch belijden met het huidige belijden merken wij een ontstellende verarming op #BOERvsBERKHOF

Het gaat ons bij het opkomen voor het kerkelijke gezag vd belijdenis om de bewaring vd schat, waaruit wij zelf leven #BOERvsBERKHOF

De crisis, waarin God ons brengt, is van geheel andere aard dan welke cultuurcrisis ook #BOERvsBERKHOF

Bij de vele veranderingen, waaraan wij allen onderworpen zijn, verandert de ontmoeting met de levende God niet #BOERvsBERKHOF

In ontmoeting met God staat niet de antieke, reformatorische of modern gehavende mens, maar de mens, de zondaar, de goddeloze #BOERvsBERKHOF

Wie voor de God van de Bijbel staat, schreeuwt om genade en ontvangt ook genade #BOERvsBERKHOF

Wie aan deze plaats voorbij is, wie aan dit geloof ontgroeid is, is er nog nooit aan toe geweest #BOERvsBERKHOF

Als andere vragen de vraag naar een genadig God verdringen zijn wij op weg het contact met de levende gemeente te verliezen #BOERvsBERKHOF

Wie huidige cultuur en vragen vd moderne mens teveel eer aandoet buiten centrale vragen om, raakt wortel vh Evangelie kwijt #BOERvsBERKHOF

Nog nooit is bij mijn weten aangetoond, dat gezag vd belijdenis verdringing inhield vd allesbeheersende plaats vd Schrift #BOERvsBERKHOF

Bijbels gezien is de vraag ‘Is er wel een God?’ ontoelaatbaar. Wie tot God komt, moet geloven, dat Hij ís #BOERvsBERKHOF

De Bijbel benadert de mens vanuit de openbaring. U benadert de Bijbel te veel vanuit de situatie waarin de moderne mens staat #BOERvsBERKHOF

Zonde en genade staan centraal in de gehele Schrift. Alleen hier krijgt het Kruis zijn centrale betekenis #BOERvsBERKHOF

Wij weten zeer wel, dat de Heilige Geest zijn werk niet beperkt tot de bevindelijke groepen van Nederland en Schotland #BOERvsBERKHOF

Wij verabsoluteren niet een bepaalde geloofsweg, maar een absolute geloofsinhoud #BOERvsBERKHOF

Wij kennen ten dele. Maar dit ten dele kennen verhindert niet, dat de Waarheid als Waarheid gekend wordt #BOERvsBERKHOF

Waar het rechte horen en gehoorzamen versterft, neemt God de bediening van Zijn Geest en Woord weg #BOERvsBERKHOF (1/2)

Dit proces is ook in ons vaderland in volle gang. Klein-Azië staat als een levensgrote dreiging voor ons! #BOERvsBERKHOF (2/2)

De secularisatie wordt door niets anders gestuit dan door de rechte bediening van het Woord #BOERvsBERKHOF

Wij willen geen geïntroverteerde en geïsoleerde groep in de Kerk vormen. Dat blijkt ook uit het hartelijke aanbod… #BOERvsBERKHOF (1/2)

…der genade – in tegenstelling met andere Gereformeerde denominaties – aan allen, die onder het Woord Gods komen #BOERvsBERKHOF (2/2)

Bij ons zijn schromelijke tekortkomingen om de lengte, breedte, diepte en hoogte vd verlossing door Christus te verkondigen #BOERvsBERKHOF

Advertenties