Een portret van Tim Keller

Herman Paul en Bart Wallet, ‘Een portret van Tim Keller’. Artikel uit Wapenveld (tweemaandelijks tijdschrift dat uitgegeven wordt door reünisten van de C.S.F.R.), december 2008. Lees het hele artikel op www.wapenveldonline.nl.

Tim #Keller is een fenomeen. In hartje Manhattan begon hij in 1989 een nieuwe kerk, Redeemer Presbyterian Church, iedere zondag 6000 mensen

Stadsdominee Tim #Keller is tegelijk overtuigd presbyteriaan, gereformeerd naar Schotse traditie. Voor velen een verrassende combinatie

#Keller zag calvinisme vroeger – hij was luthers – als nogal extreme manier van geloven. Nu is hij ‘happily Reformed’, gelukkig gereformeerd

#Keller put uit de traditie vd Awakenings, maar ook Kuyper, Bavinck en C.S. Lewis. ‘Ik denk dat ik meestal in de puriteinse traditie preek’

#Keller ziet de tegenstelling tussen geloof en werken als fundamenteel. Dat was ook de eye-opener tijdens de Awakenings

Het is belangrijk dat mensen in een preek eerst verlost worden van hun veronderstelling dat ze hele goede personen zouden zijn – #Keller

Veel christenen denken dat t doel is om naar de hemel te gaan, maar het echte doel ligt hier op aarde, de aarde zal er altijd zijn – #Keller

Niemand gelooft dat, moslims en ook seculiere mensen niet. Zij denken dat de wereld ten onder gaat omdat de zon een keer ophoudt – #Keller

Wij zijn de enigen die zo toegewijd zijn aan de aarde, omdat God daarop betrokken is – Tim #Keller

Tom Wright (The Resurrection of the Son of God) haalde me uit vorm van piëtisme en dualisme dat heel diep in het christendom zit – #Keller

Het evangelie is veel overtuigender, rijker en dieper dan je ooit dacht – Tim #Keller

Tim #Keller heeft een grote betrokkenheid op sociale gerechtigheid en hulpverlening aan armen, niet echt een thema bij conservatieven

Er is geen betere manier om geloofwaardigheid op te bouwen in gemeenschap dan armen helpen. Versterkt ook je missionaire roeping – #Keller

In #Keller’s denken zijn de materiële wereld en de hedendaagse cultuur erg belangrijk. Dat is de wereld waarbinnen het evangelie baan breekt

Neocalvinistische denkers zetten hem op dat spoor. Van hen leerde hij wat algemene genade en Koninkrijk van God betekenen #Keller

#Keller’s invloedrijke visie op de stad: het is niet een plaats waar christenen niets te zoeken hebben, maar juist the place to be

Public theology: theologie waarbij wordt gezocht naar verbinding tussen christelijk geloof en hedendaagse cultuur #Keller

Als ik studenten moest lesgeven in systematische theologie, dan zou ik ze de hele Gereformeerde dogmatiek van Bavinck laten lezen – #Keller

Van Bavinck heb ik geleerd om vroomheid en openheid naar de cultuur te combineren – Tim #Keller

Wij praktiseren ‘soevereiniteit in eigen kring’. Onze kerk sticht dus geen christelijke school, dat moeten ouders doen #Keller

Ironisch is dat het piëtisme doet wat de seculiere westerse cultuur wil: het geloof buiten het publieke domein houden #Keller

Iemand als theoloog Stanley Hauerwas is kritisch op ‘publieke theologie’. Hij vreest dat kerk concessies gaat doen #Keller

Ik wil mijn mensen leren wat t is om discipel van Jezus te zijn vr ieder deel v hun leven, daarom moet ik ze wat te zeggen hebben – #Keller

#Keller is een grootmeester in de contextualisering van de Bijbelse boodschap in de leefwereld van de hoogopgeleide

Contextualisering heeft als gevolg dat een preek niet universeel is. Iedere plaats en tijd heeft behoefte aan nieuwe doordenking #Keller

Je begint met dingen die mensen graag willen horen. En dan zeg je: als je dit gelooft, moet je om consistent te zijn ook dat geloven (1/2)

Bijvoorbeeld: je denkt dat God liefde is? Dan is het ook zo dat Hij de zonde vd mens niet accepteert (2/2) #Keller & Cornelius Van Til

Een zendingswerker onder prostituees begon met de leer van de predestinatie! Dit zijn vrouwen die niet van zichzelf houden… (1/2)

…en zij konden Gods liefde pas accepteren toen de zendeling zei dat God soeverein is en dat Hij mensen kiest (2/2) #Keller

Je moet de cultuur binnengaan, want als je mensen alleen confronteert zonder dat je hun cultuur kent, zullen ze niet luisteren #Keller

Als je niet contextualiseert maak je een afgod van eigen cultuur en wek je suggestie dat het evangelie samenvalt met jouw cultuur #Keller

Eerst ga je dus de cultuur binnen en daarna daag je diezelfde cultuur uit – Tim #Keller

Wat betekent dat nu in de praktijk voor predikers? Hoe moeten zij hun cultuur leren kennen? Stort je in de cultuur! #Keller

Wie #Keller’s preken beluistert, zal merken dat hij uit kranten, films en romans citeert. Stemmen uit christelijke traditie hoor je zelden

Tim #Keller vindt de Heidelbergse Catechismus ‘veel persoonlijker dan de nogal abstracte Westminster Confessie’

Geen moment laat #Keller zich verleiden tot archaïsche taal of tot suggestie dat reformatorische zaken vroeger beter werden begrepen dan nu

Kernmomenten uit traditie Reformatie worden geherformuleerd binnen denkraam van New Yorkers voor wie ‘traditie’ een raar woord is #Keller

Advertenties