Een waarschuwing van ds. L.G.C. Ledeboer

Vorige week was het 150 jaar geleden dat ds. L.G.C. Ledeboer (1808-1863) stierf. Vanuit de gevangenis schreef hij op 3 oktober 1844 het volgende, wat nog niets aan actualiteit heeft verloren:

Zeker zijn deze volgende verkeerde geesten.

Ten eerste: Het oude beminnen omdat het oud is, en het nieuwe verwerpen omdat het nieuw is.

Ten tweede: Anderen niet te kunnen dragen in dingen die wij met het Woord Gods niet kunnen bewijzen.

Ten derde: De Geest aan banden leggen. Het Woord naar onze mening, gedachten en gevoel uitleggen, verstaan en toepassen.

Ten vierde: Ons maar bij enige weinigen bepalen en het Evangelie monopoliseren, dat is: er een alleenhandel van maken.

Ten vijfde: Zeggen: dat en dat en dat moet gij eerst doen eer dat gij tot Christus komen kunt. Dat evenzo ongerijmd is als te zeggen: gij moet eerst schoon zijn om gewassen te kunnen worden. Eerst gekleed worden om gekleed te kunnen worden, enzovoort.

Ten zesde: Het Evangelie niet aan allen te verkondigen, schoon het alleen is voor de uitverkorenen. Maar dat weet de Heere, naar de raad Zijns willens, tevoren bepaald wat geschieden zou. Maar wij zien dit doorgaans eerst achteraf. Men mag niet bij- noch afdoen, maar de volle raad Gods verkondigen. De verborgen dingen zijn voor den Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen.

Ten zevende: Wanneer er een driftige, voorbarige, eigenwillige en doordrijvende geest in ons is, die ons niet toelaat de zaken wel te overwegen, te wikken en te overleggen. Als Petrus deed. Handelingen 12:12: En als hij alles overlegd had, enzovoort.

Advertenties