Gemeentezang in Capitol Hill Baptist Church

Gemeentezang zoals in Capitol Hill Baptist Church (CHBC) in Washington, D.C. is niet meer zo gebruikelijk onder evangelicals in Amerika. Mark Dever, sinds 1994 herder en leraar aldaar, wil ons echter graag aan het denken zetten, dat het ook anders kan, zoals het vroeger was. ’s Zondags zingen ze in CHBC ongeveer 15 hymns: ’s morgens 9 en ’s avonds 6. Ze zingen dan alle verzen, en de laatste indien mogelijk zonder muzikale begeleiding.

Sommigen vragen zich verbaasd af hoe het kan in zo’n jonge gemeente (gemiddelde van onder de 30 jaar). Maar waarom niet? Iedereen die het een keer meemaakt, is positief. Luister zelf:

Bijkomend voordeel is dat het een grote financiële besparing oplevert door bijna alleen gebruik te maken van de menselijke stem en niet van allerlei professionele mensen en spullen.

Nergens in het Nieuwe Testament lezen we over muziekinstrumenten; gemeentezang wordt ons echter wel geboden. Bij CHBC geven ze prioriteit aan het samen zingen als gemeente. Het oude kerkgebouw – zitplaatsen in een halve cirkel – leent zich uitstekend voor gemeentezang. In nieuwere kerken zorgt men er vaak voor dat de geluiden vanaf het podium akoestisch goed overkomen, wat ten koste gaat van het geluid vanuit de rest van de kerk.

De gemeente van Mark Dever zingt ook meerstemmig. Het laatste vers wordt vaak a capella gezongen, precies zoals het vroeger ging in de kerken van Johannes Calvijn en C.H. Spurgeon, die ook zongen zonder instrumentele begeleiding. Wat een kracht gaat uit van menselijke stemmen!

Dever pleit voor minimale muzikale begeleiding van gemeentezang: laag volume, beperkt aantal instrumenten. Dit betekent voor CHBC: geen solozangers, geen band, zelfs geen orgel, maar alleen piano en bescheiden gitaar. De muzikaliteit moet niet uit de instrumenten of van het podium komen, maar van de gewone gemeente. Kortom, alles moet in dienst staan van gemeentezang, ‘congregational singing’. In deze video vertelt hij erover:

Advertenties