Gezond-gereformeerd

H. Visser, ‘Gezond-gereformeerd’. Artikel uit De Waarheidsvriend, juni 1994. Met dank aan www.digibron.nl.

Het bijvoeglijk naamwoord ‘gezond’ is allerminst overbodig. We hebben onszelf af te vragen in hoeverre wij #gereformeerd zijn

Gezond-gereformeerd is t om het christelijke niet te specialiseren in t gereformeerde. #Gereformeerd betekent niet christelijk plus nog wat

Dankzij Gods genadige zegen heeft door de Reformatie het christelijke een buitengewone verdieping en verrijking gekregen #gereformeerd

Het is bepaald ongezond en on-#gereformeerd vd gedachte uit te gaan dat gereformeerd zijn het monopolie heeft. Geen triomfalisme!

Het is niet-#gereformeerd om ieder die niet ‘gezond-gereformeerd’ leert, denkt, preekt of spreekt, categorisch onder hét oordeel te plaatsen

Paulus had heel wat dwalingen te bestrijden, die hij onverbloemd afwees, maar hij bleef altijd de dwalenden broeders noemen #gereformeerd

Pas op vr ontwikkeling waarbij t gereformeerde wordt overtroefd dr t gereformeerdere en t gereformeerdere dr t gereformeerdst – H.G. Abma

#Gereformeerd is christelijk. We moeten derhalve elkaar niet verdenken op het punt van gereformeerd-zijn

#Gereformeerd-zijn in beste gestalte en vh zuiverste gehalte is nog maar een benadering vh bijbelse in de uitputtende zin vh woord – G. Boer

#Gereformeerd is niet gearriveerd-zijn, maar blijvende bezinning op het gereformeerd-zijn

De gulden reformatorische regel: #gereformeerd-zijn is telkens weer gereformeerd worden!

De karakteristiek van het #gereformeerd-zijn zou ik willen duiden met het woord evenwicht – ds. H. Visser (1926-2012)

Gezond-#gereformeerd is, dat we het Woord van God, heel de Schrift als het gezaghebbend spreken van God tot mensen erkennen, ervoor buigen

De Heere maakt schriftuurlijke christenen van allen die in Hem geloven #gereformeerd

Gezond-#gereformeerd is het om de ervaring van de mens niet boven het gezag van Gods Woord te laten gelden

Gezond #gereformeerd leven wordt gewekt en onderhouden door t gezonde Woord en vereist daarom gezonde evenwichtige (trinitarische) prediking

Niet het subjectieve, maar de objectiviteit van het door de drieënige God tot stand gebrachte heil staat voorop en centraal #gereformeerd

Het gaat om de grote werken Gods, waardoor de gemeente op de hoogte gesteld wordt van de Heilsfeiten #gereformeerd

#Gereformeerd is veelzijdig, beslist niet eenzijdig

Strooien met staande uitdrukkingen, die uitleg behoeven, maar niet krijgen en dus een eigen leven gaan leiden is niet gezond-#gereformeerd

Het gezonde evenwicht komt niet tot stand als predikanten hun hele wetenschappelijke opleiding op de hoop oud roest werpen #gereformeerd

Misschien vinden zij spoedig aansluiting bij een soort gemeentetheologie, opvattingen, gezegden, spreekwijzen, … (1/2) #gereformeerd

…die – welke waarheidsmomenten zij ook mogen bevatten – toch de toets vd Schrift en belijdenis niet kunnen doorstaan (2/2) #gereformeerd

De belijdenis is zelf uiterst evenwichtige Woordverkondiging #gereformeerd

De belijdenis is belijdenis van het evenwicht tussen de soevereiniteit Gods en de menselijke verantwoordelijkheid #gereformeerd

Te mogen delen in Gods genade is voor een #gereformeerd hart het allergrootste wonder

Hoe evenwichtig spreekt de belijdenis over de verhouding van geloof en wedergeboorte, en in die volgorde #gereformeerd

Wij houden de zaak gezond-#gereformeerd als we in acht nemen hoe de stroom der verkiezing zich beweegt in de bedding van het verbond

In de belijdenis treffen wij het evenwicht aan in de hele orde des heils. Zij wordt beleden, maar allerminst gesystematiseerd #gereformeerd

In de orde des heils klinkt niet de monotone dreun van ingeheide waarheden, maar horen we alle klokken vh Evangelie luiden #gereformeerd

Gezond #gereformeerd is het om niet de Geest van God voor de voeten te lopen met het steeds terugkerende “eerst, eerst”

De onmacht van de mens wordt zó overgeaccentueerd, de gemeente wordt het dorre bos van een uitgebalanceerd systeem ingestuurd #gereformeerd

Ik zou de term ‘bevindelijk-#gereformeerd’ willen ruilen voor en spreken over ‘gereformeerd-bevindelijk’

Bevindelijk is niet, dat wij moeten voelen en weten. Dan zetten wij het Evangelie op zijn kop. Het leidt tot een keurmeesterachtige houding

Advertenties