Heiliging

A. de Reuver, ‘Heiliging: louter genade of tegenprestatie?’. Artikelenserie uit De Waarheidsvriend, juni-juli 1988. Met dank aan www.digibron.nl.

Wat is het dankbaarste schepsel? De hond, want die blijft altijd bij zijn meester (Kohlbrugge). Danken = bij de Heere blijven #heiliging

Het is bepaald niet zo dat t stuk vd dankbaarheid n opdracht zou behelzen die wij als tegenprestatie vr de genade moeten leveren #heiliging

Ook de dankbaarheid is een geschenk van pure genade, louter een kwestie van blijven bij en in de Meester #heiliging

Niet voor niets noemt onze Catechismus het gebed t voornaamste stuk der dankbaarheid! Een biddend mens = een behoeftige bedelaar #heiliging

Taalkundig hangt ‘danken’ samen met ‘denken’. De Heere danken is niets anders dan aan de Heere denken, Zijn daden overdenken #heiliging

Het Griekse woord voor dankbaarheid is ‘eucharistia’: goed en groot van ‘charis’, Gods genade, spreken #heiliging

We mogen nooit vergeten dat het doen van goede werken de voortdurende vrucht is van de innerlijke verworteling in Christus #heiliging

Anders ontaardt heel ons praktische christendom in een uitwendige schijnvertoning #heiliging

In de grond ben ‘ik’ van de ware #heiliging niet de auteur, maar de Heilige Geest. Ik ‘doe’ de heiliging niet, maar ik ontvang haar

Ik ben hierin instrument, als kind vd Vader, als lijf-en zielseigene v Christus, in de ademhaling en onder de beademing vd Geest #heiliging

God, Die zegt dat het moet (“Weest heilig”), is Dezelfde Die het doet! Aan deze belovende & vervullende God houdt zich het geloof #heiliging

Waarom ben ik zelf niet mans genoeg – ik, geredde zondaar – om althans het deel der dankbaarheid voor eigen rekening te nemen? #heiliging

Hoe fnuikend voor ons zelfbehagen deze ‘keerzijde’ vd genade ook is, zij is onopgeefbaar en heilzaam. Het is hier: alles of niets #heiliging

‘Mijn’ #heiliging draagt de vingerafdruk v veel onheiligheid en ‘mijn’ gerechtigheden zijn doortrokken v onhebbelijkheid en ongerechtigheid

Ik kan niet met iets van mezelf voor God bestaan. Ik ben ook voor de vernieuwing vh leven totaal en finaal op genade aangewezen #heiliging

Zoals het kind een potlood vasthoudt en moeder er mooie letters mee schrijft, zo worden wij in de #heiliging door Hem geleid

Geen dode Christus leeft door t geloof in ons. Geen werkeloze Heiland. Hij leeft en is werkzaam. En Hij maakt levend en werkzaam #heiliging

Rechtvaardiging én #heiliging vallen ons ten deel in de geloofsgemeenschap met de ene ondeelbare Christus. Geloof en genade zijn nodig!

Hoe komt het dat Gods kinderen hier en daar zo dor, zo vruchteloos en vreugdeloos door het leven gaan? #heiliging

Omdat ze hun ogen laten hangen naar andere instanties en niet naar hun Bruidegom. En waar je mee omgaat, daar word je mee besmet! #heiliging

Wie met Christus omgaat, die zal qua levensstijl en levenshouding ontegenzeggelijk onder Zijn bekoring en beïnvloeding geraken #heiliging

Daarom komt het werkelijk maar op één ding aan: tot Hem heen te gaan en met Hem om te gaan #heiliging

Het sola gratia maakt niet goddeloos en zorgeloos. We hoeven dat trouwens niet meer gemaakt te worden. Want we zijn het al #heiliging

De ruimte waarin Hij genade bewijst is niet alleen rechtszaal (rechtvaardiging), maar evenzeer ziekenzaal, waarin Hij helend en… (1/2)

…heiligend de ziekte geneest en Zijn ‘patiënten’ wijdt tot n gezonde wandel, naar alle geboden Gods, in de vreze des Heeren (2/2) #heiliging

Ik vraag naar Vader, zie naar Hem op, en pluk de bloemen, die Hij voor mij liet groeien… (1/2) #heiliging

…en blijf met mijn vingers van de gifplanten af die Hij mij heilzaam verbiedt (2/2) #heiliging

De aantijging dat de leer v genade-alleen zwaarmoedigheid, frustratie, zelfverachting en wanhoop zou kweken berust op hardnekkig misverstand

Het is waar dat Gods heiligen strompelaars & struikelaars blijven en geen ogenblik staande kunnen blijven zonder Gods draagkracht #heiliging

Het is juist Gods genade waardoor de christenmens wordt heengevoerd naar de Bron van levenskracht, levensmoed en levenslust #heiliging

Er is een verbastering van de genadeleer, waarbij de mens niet genadig maar ongenadig de halve waarheid wordt gezegd #heiliging

De gereformeerde rechtvaardigings- en heiligingsleer leidt niet tot een bedompt en verstikkend minderwaardigheidscomplex… (1/2)

…maar biedt juist medicijn tegen de slopende kwaal der zelfoverschatting en geneest van hedendaagse prestatie- en prestigedwang (2/2)

God houdt er geen ‘werkkrachten’ op na die nummers voor Hem zijn, maar Hij houdt kinderen in Zijn dienst die Zijn oogappel zijn #heiliging

De Heere zet ze niet onder barse commando’s aan het werk, maar geeft ze in de vorm van heilzame geboden een genadige opdracht #heiliging

Het is onmogelijk dat een gelovige geen vruchten der dankbaarheid zou voort brengen, omdat al wie in Hem leeft, ook door Hem wordt geleefd

Denk niet gering over de mogelijkheden van de Heilige Geest! Al is het vlees weerbarstig, de Geest behoudt de overhand #heiliging

Het christenleven dat op genade teert heeft niet alleen zin, wij hebben er ook zin in! – A. de Reuver #heiliging

In de #heiliging voltrekt zich t geheim vd liefde. Wij moeten geen tegenprestatie leveren, maar kunnen niet anders dan bij de genade blijven

Advertenties