Het vierde gebod

J. Hoek, ‘Ga in tot Mijn rust – Het vierde gebod’. Artikelenserie uit het Gereformeerd Weekblad, mei-juni 1980. Met dank aan www.digibron.nl.

Op de sabbat komen we vanuit de omtrek van ons leven weer terug tot t centrum. De zwoegende Martha wordt weer eens een stille Maria #4egebod

De rustdag is een cadeau van de HEERE. Maar alleen in de nabijheid van de Gever komt het tot z’n recht #4egebod

A.A. van Ruler schreef ooit een boek onder de titel ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ Hij geeft 21 antwoorden op die vraag #4egebod

Allerlei listen beraamt satan om ons t geschenk vd rustdag te ontfutselen. Hij begint met: waarom zou je 2 keer naar de kerk gaan? #4egebod

Op die manier is de kerkgang al voorgesteld als een zware en zure verplichting in plaats van een voorrecht en vreugde #4egebod

De 2e dienst helpt bij t styleren vd zondag, d.w.z. het vormgeven aan die dag als werkelijk een Dies Dominica, een dag des Heeren #4egebod

Geen wettische sabbatsviering! De HEERE weet heus wel dat kinderen & jongelui niet de hele dag op n stoel vastgeprikt kunnen zitten #4egebod

De wijze waarop de zondagsviering beleefd wordt blijkt ook binnen de kerk der reformatie nogal eens te wisselen door de eeuwen heen #4egebod

Pas o.i.v. twisten tussen voetianen en coccejanen over het al dan niet morele karakter vh #4egebod komt een streng sabbatisme op

Het is onjuist de strenge sabbatspraktijk van sommige gereformeerde piëtisten uit 17e eeuw vr alle tijden normatief te gaan stellen #4egebod

Het is een goede zaak dat er onder ons inzake de zondagsviering nog een bepaalde zede, een gewoonterecht bestaat (1/3) #4egebod

Die zede zal niet zondermeer op het #4egebod teruggevoerd kunnen worden, maar zij geeft wel een ‘omheining rond de wet’… (2/3)

…en is in vele gevallen een hulpmiddel om tot de kern van het #4egebod te komen (3/3)

In Deut. 5 wordt #4egebod gemotiveerd vanuit de verlossing uit Egypte. Jezus maakte de banden vd dood los. De rustdag is Bevrijdingsdag!

Bij de Heidelb. Catechismus (Zondag 38) is een voortgang vd wekelijkse sabbat via de dagelijkse sabbat nr de eeuwige sabbat #4egebod

Op de rustdag overdenken we de werken van God en belijden we: “Op Uw werk komt het aan, HEERE” #4egebod

Gods kinderen zijn ook door de week zondagskinderen. Want ze nemen wat van de rustdag mee èn ze leven er weer naar toe #4egebod

De sabbat is n uitkijktoren. We mogen turen in de verte dr de telescoop vh geloof en dr de nevels heen Gods toekomst zien – Calvijn #4egebod

De synode van Dordt besloot – in navolging van Thomas van Aquino – dat #4egebod ten dele moreel en ten dele ceremonieel moet worden geacht

De zondag: tijd om vrij te zijn voor de dingen van God (tempus ad vacandum divinis) – Thomas van Aquino #4egebod

De Dordtse synode wijst uitdrukkelijk af “de strenge onderhouding van dezelve dag, het joodse volk bijzonder opgelegd” #4egebod

Wettische benadering vh #4egebod verhindert te komen tot de ware vreugde en viering en schaadt het christelijk getuigenis naar buiten toe

Er is Christelijk Sabbatisme, dat Farizeeën niet geheel ongelijk geeft en in zijn hart partij kiest vóór de Farizeeën, tegen Jezus #4egebod

De continu-arbeid die de sabbat platwalst, vormt én voor de rustdag én voor de werkdag een levensgrote bedreiging #4egebod

We moeten een weg zoeken tussen verkrampt sabbatisme en wetteloze verloochening van de rustdag #4egebod

Advertenties