Interessant

Apologetiek

Alister McGrath, De ondergang van het atheïsme. Opkomst en verval van het ongeloof in de moderne wereld, Kampen 2006

Alister McGrath, De ondergang van het atheïsme. Opkomst en verval van het ongeloof in de moderne wereld, Kampen 2006

John MacArthur, De oorlog om de waarheid. De strijd om zekerheid in een tijd van bedrog, Doorn 2009

John MacArthur, De oorlog om de waarheid. De strijd om zekerheid in een tijd van bedrog, Doorn 2009

Christopher Catherwood, Een gedeelde God. Verschillen tussen islam, christendom en jodendom, Kampen 2008

Christopher Catherwood, Een gedeelde God. Verschillen tussen islam, christendom en jodendom, Kampen 2008

Ben Hobrink, Moderne wetenschap in de Bijbel. De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit, Hoornaar 2005

Ben Hobrink, Moderne wetenschap in de Bijbel. De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit, Hoornaar 2005

Kerkgeschiedenis

Otto J. de Jong, Geschiedenis der kerk, Nijkerk 1980

Otto J. de Jong, Geschiedenis der kerk, Nijkerk 1980

Wolf-Dieter Hauschild, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte, Gütersloh 2000

Wolf-Dieter Hauschild, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte, Gütersloh 2000

W. van ’t Spijker, R. Bisschop en W.J. op ’t Hof, Het puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed, Zoetermeer 2001

W. van ’t Spijker, R. Bisschop en W.J. op ’t Hof, Het puritanisme. Geschiedenis, theologie en invloed, Zoetermeer 2001

Christopher Hilton, Mayflower. De reis die de wereld veranderde, Zutphen 2005

Christopher Hilton, Mayflower. De reis die de wereld veranderde, Zutphen 2005

Reinder Bruinsma, Geloven in Amerika. Kerken, geschiedenis en geloof van christenen in de Verenigde Staten, Zoetermeer 1998

Reinder Bruinsma, Geloven in Amerika. Kerken, geschiedenis en geloof van christenen in de Verenigde Staten, Zoetermeer 1998

Peter Ester, De stillen op het land. Kleine sociologie van de Amish in Amerika, Kampen 1996

Peter Ester, De stillen op het land. Kleine sociologie van de Amish in Amerika, Kampen 1996 / Ton Vingerhoets, Amish (serie Wij Willen Weten), Arnhem 2003

Marianne IJspeert, De Quakers (serie wegwijs), Kampen 2006

Marianne IJspeert, De Quakers (serie wegwijs), Kampen 2006

H.J. Spier, Mormonen in opmars, Kampen 1964

H.J. Spier, Mormonen in opmars, Kampen 1964

  • A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt, Franeker 1998

Geschiedenis

Guy de la Bédoyère, De Romeinen voor Dummies, Amsterdam 2007

Guy de la Bédoyère, De Romeinen voor Dummies, Amsterdam 2007

Anton Wessels, Kerstening en ontkerstening van Europa. Wisselwerking tussen evangelie en cultuur, Baarn 1994

Anton Wessels, Kerstening en ontkerstening van Europa. Wisselwerking tussen evangelie en cultuur, Baarn 1994

Werner Keller, En zij werden verstrooid onder alle volken. De geschiedenis van het jodendom na het bijbelse tijdvak, Zwolle 1966

Werner Keller, En zij werden verstrooid onder alle volken. De geschiedenis van het jodendom na het bijbelse tijdvak, Zwolle 1966

Herman Belien en Monique van Hoogstraten, De Nederlandse geschiedenis in een notendop. Alles wat je altijd wilde weten, Amsterdam 2005

Herman Belien en Monique van Hoogstraten, De Nederlandse geschiedenis in een notendop. Alles wat je altijd wilde weten, Amsterdam 2005

Jan van Oudheusden, De Amerikaanse geschiedenis in een notendop, Amsterdam 2004

Jan van Oudheusden, De Amerikaanse geschiedenis in een notendop, Amsterdam 2004 / Jaap ter Haar, De wording van een wereldmacht. De geschiedenis van de Verenigde Staten tot 1900, Kampen 2003 / Eduard van de Bilt en Joop Toebes (red.), Een samenleving op de rails. De Verenigde Staten tussen 1776 en 1917, Nijmegen 1995

Robert Ross, Zuid-Afrika. Een geschiedenis, Amsterdam 2001

Robert Ross, Zuid-Afrika. Een geschiedenis, Amsterdam 2001

Henri van der Zee, Het edelste gewest. De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674, Amsterdam 1982

Henri van der Zee, Het edelste gewest. De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609-1674, Amsterdam 1982

Jaap ter Haar, De Franse Revolutie, Kampen 2004

Jaap ter Haar, De Franse Revolutie, Kampen 2004

J.W. Schulte Nordholt, Het volk dat in duisternis wandelt. De geschiedenis van de negers in Amerika, Arnhem 1968

J.W. Schulte Nordholt, Het volk dat in duisternis wandelt. De geschiedenis van de negers in Amerika, Arnhem 1968

Raoul C. van Caenegem, Geschiedenis van Engeland, Leuven 1997

Raoul C. van Caenegem, Geschiedenis van Engeland, Leuven 1997

L.A. Nieuwenhuijse, Vrede over Israël, Alblasserdam 2005

L.A. Nieuwenhuijse, Vrede over Israël, Alblasserdam 2005

H.L. Wesseling, Frankrijk in oorlog, 1870-1962, Amsterdam 2006

H.L. Wesseling, Frankrijk in oorlog, 1870-1962, Amsterdam 2006

Sebastian Haffner, Van Bismarck tot Hitler. Duitsland 1871-1945, Amsterdam 2007

Sebastian Haffner, Van Bismarck tot Hitler. Duitsland 1871-1945, Amsterdam 2007

Kees Slager, De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953, Amsterdam 2003

Kees Slager, De ramp. Een reconstructie van de watersnood van 1953, Amsterdam 2003

Tim Wallace-Murphy, De vrijmetselaars. Hun geschiedenis en mystieke verbanden, Kerkdriel 2007

Tim Wallace-Murphy, De vrijmetselaars. Hun geschiedenis en mystieke verbanden, Kerkdriel 2007

Charles Groenhuijsen, Hoera! Een nieuwe president. Over kandidaten en campagnes, dollars en democratie, geheimen en geruchten, leugens en lobbyisten, Amsterdam 2007

Charles Groenhuijsen, Hoera! Een nieuwe president. Over kandidaten en campagnes, dollars en democratie, geheimen en geruchten, leugens en lobbyisten, Amsterdam 2007

Michelle Goldberg, Uw koninkrijk kome. De opkomst van het christelijk nationalisme in de VS, Kampen 2006

Michelle Goldberg, Uw koninkrijk kome. De opkomst van het christelijk nationalisme in de VS, Kampen 2006

Tweede Wereldoorlog

Doris L. Bergen, Kruis met haken. Duitse Christenen in het Derde Rijk, Baarn 1997

Doris L. Bergen, Kruis met haken. Duitse Christenen in het Derde Rijk, Baarn 1997

Sebastian Haffner, Churchill, Amsterdam 2002

Sebastian Haffner, Churchill, Amsterdam 2002

A. Lammers, Franklin Delano Roosevelt. Koning van Amerika. Een biografie, Amsterdam 1992

A. Lammers, Franklin Delano Roosevelt. Koning van Amerika. Een biografie, Amsterdam 1992

Stephan Borgdorff en Christian Habbe (red.), De hemel stond in brand. De geallieerde bombardementen op nazi-Duitsland, Utrecht 2004

Stephan Borgdorff en Christian Habbe (red.), De hemel stond in brand. De geallieerde bombardementen op nazi-Duitsland, Utrecht 2004

Madelon de Keizer, Putten. De razzia en de herinnering, Amsterdam 1998

Madelon de Keizer, Putten. De razzia en de herinnering, Amsterdam 1998

J.J. Heydecker en J. Leeb, Opmars naar de galg. Het proces van Neurenberg, Amsterdam 1984

J.J. Heydecker en J. Leeb, Opmars naar de galg. Het proces van Neurenberg, Amsterdam 1984

David Cesarani, Eichmann. De definitieve biografie, Antwerpen 2005

David Cesarani, Eichmann. De definitieve biografie, Antwerpen 2005

Personen – t/m 18e eeuw

F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, Utrecht/Antwerpen 1957

F. van der Meer, Augustinus de zielzorger, Utrecht/Antwerpen 1957

Antoon Vloemans, Erasmus, Zeist 1962

Antoon Vloemans, Erasmus, Zeist 1962

Luther

Paul Scheurlen, Luther onze huisvriend, Bruinisse 1923 / W. van ’t Spijker, Luther. Belofte en ervaring, Goes 1983

Herman J. Selderhuis, Calvijn een mens, Kampen 2008

Herman J. Selderhuis, Calvijn een mens, Kampen 2008 / Calvijn over het gebed

H. van ’t Veld, De pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628-1688). Een biografie, Utrecht 2004

H. van ’t Veld, De pelgrimsstaf is in mijn hand. John Bunyan (1628-1688). Een biografie, Utrecht 2004

W. van Vlastuin, De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758), Heerenveen 2001

W. van Vlastuin, De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758), Heerenveen 2001

P.H. van Harten, De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte, ’s-Gravenhage 1986

P.H. van Harten, De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte, ’s-Gravenhage 1986

Personen – 19e eeuw

G. van Wijk, Charles Haddon Spurgeon. Zijn leven in beeld, Houten 2002

G. van Wijk, Charles Haddon Spurgeon. Zijn leven in beeld, Houten 2002

L.J. van Valen, John Charles Ryle. Evangelieprediker onder de armen van het volk, Kampen 1999

L.J. van Valen, John Charles Ryle. Evangelieprediker onder de armen van het volk, Kampen 1999

M. Lindsay Carpenter, William Booth. Stichter van het Leger des Heils, Den Haag z.j.

M. Lindsay Carpenter, William Booth. Stichter van het Leger des Heils, Den Haag z.j.

J.W. Schulte Nordholt, Abraham Lincoln, Arnhem 1959

J.W. Schulte Nordholt, Abraham Lincoln, Arnhem 1959

Henri Troyat, Dostojewski. De mens en zijn werk, Amsterdam z.j.

Henri Troyat, Dostojewski. De mens en zijn werk, Amsterdam z.j.

Walter Lowrie, Het leven van Kierkegaard, Utrecht/Antwerpen 1959

Walter Lowrie, Het leven van Kierkegaard, Utrecht/Antwerpen 1959

A. Lammers, Helden van het geloof. Amerika in de greep van de dominees, Amsterdam 1988

A. Lammers, Helden van het geloof. Amerika in de greep van de dominees, Amsterdam 1988

Personen – 20e eeuw

A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium, Kampen 1996

A.A. Spijkerboer, Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium, Kampen 1996

T.G. van der Linden, Dietrich Bonhoeffer. Een inleiding met kernteksten, Kampen 2005

T.G. van der Linden, Dietrich Bonhoeffer. Een inleiding met kernteksten, Kampen 2005

Domus Elsman, Johannes de Heer. Evangelist in het licht van de wederkomst, Zoetermeer 1995

Domus Elsman, Johannes de Heer. Evangelist in het licht van de wederkomst, Zoetermeer 1995

George Sayer, C.S. Lewis. Biografie, Kampen 1996

George Sayer, C.S. Lewis. Biografie, Kampen 1996

D. Martyn Lloyd-Jones

Christopher Catherwood, Martyn Lloyd-Jones. Herinneringen aan mijn grootvader, Kampen 1997 / D. Martyn Lloyd-Jones, Toon mij nu Uw heerlijkheid! De noodzaak van opwekking, Leiden 1992 / Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit, Utrecht 2001

Alister McGrath, De laatste der puriteinen. Een biografie van James I. Packer, Zoetermeer 2000

Alister McGrath, De laatste der puriteinen. Een biografie van James I. Packer, Zoetermeer 2000

Billy Graham, Just as I am. Zijn autobiografie, Apeldoorn 1997

Billy Graham, Just as I am. Zijn autobiografie, Apeldoorn 1997

Hervormde predikanten

H. Hille, Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt, Houten 1999

H. Hille, Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt, Houten 1999

H. Hille, De tijd is kostbaar. Ds. Izaäk Kievit (1887-1954). In de branding van het kerkelijk leven, Kampen 2002

H. Hille, De tijd is kostbaar. Ds. Izaäk Kievit (1887-1954). In de branding van het kerkelijk leven, Kampen 2002

J.P. Neven, De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker, Bleskensgraaf 2001

J.P. Neven, De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker, Bleskensgraaf 2001

J. van der Graaf, Passie voor het Evangelie. Leven en werk van ds. G. Boer, Heerenveen 2005

J. van der Graaf, Passie voor het Evangelie. Leven en werk van ds. G. Boer, Heerenveen 2005

Jeannette Donkersteeg, Die heimwee hebben, komen Thuis. Het leven van ds. J.T. Doornenbal, Utrecht 1996

Jeannette Donkersteeg, Die heimwee hebben, komen Thuis. Het leven van ds. J.T. Doornenbal, Utrecht 1996

H.A. van Dolder-de Wit, ‘Levend in het werk des Heeren’. Ds. Hette Gerrit Abma (1917-1992): predikant en parlementariër, Ede 2006

H.A. van Dolder-de Wit, ‘Levend in het werk des Heeren’. Ds. Hette Gerrit Abma (1917-1992): predikant en parlementariër, Ede 2006

Theologie

Dordtse Leerregels (oorspronkelijke tekst)

Dordtse Leerregels (oorspronkelijke tekst)

J. van Genderen en W.H. Velema, Beknopte Gereformeerde Dogmatiek, Kampen 1992

J. van Genderen en W.H. Velema, Beknopte Gereformeerde Dogmatiek, Kampen 1992

T. Brienen, Oriëntatie in de liturgie, Zoetermeer 1992

T. Brienen, Oriëntatie in de liturgie, Zoetermeer 1992 / M.J.G. van der Velden, W.P. van der Aa en H.J. de Bie jr., Als wij samenkomen. Liturgie in de gereformeerde traditie, Zoetermeer 2000 / R. Bijlsma, De preek, Kampen 1977

Arthur Bennett (ed.), The Valley of Vision. A Collection of Puritan Prayers & Devotions, The Banner of Truth Trust 1975

Arthur Bennett (ed.), The Valley of Vision. A Collection of Puritan Prayers & Devotions, The Banner of Truth Trust 1975

Advertenties