Klaas Dijk

Klaas Dijk

Klaas Dijk

Advertenties

Prof. dr. K. Dijk (1885-1968), was gereformeerd predikant en hoogleraar ambtelijke vakken in Kampen. Bij de begrafenis van Abraham Kuyper in 1920 zei hij aan de groeve: “En bij dit graf leggen wij voor het aangezicht Gods de heilige gelofte af, dat wij nimmer de banier, die Kuyper ons in handen gaf zullen loslaten.” Geen wonder dat Dijk de Koerswijziging in onze kerken? – titel van een van zijn publicaties, eerst nog met een vraagteken – met lede ogen aanzag.

Toen in de Gereformeerde Kerken een vrouwenbond werd opgericht, waar men ook aan Bijbelstudie ging doen, zou prof. Dijk hebben gezegd dat de vrouwen zich maar “bij hun breikous” moesten houden. Met vragen konden ze bij hun mannen terecht. De vrouwen concludeerden na diepgaand onderzoek dat hij dit echter nooit had gesproken.

Op de foto spreekt K. Dijk op de Bondsdag van de Geref. Meisjesvereenigingen in 1938.