Packer over heiliging

J.I. Packer, ‘Het leven van God in de ziel van de mens’ (vertaald in 2003). U kunt dit artikel teruglezen op de website van de George Whitefield Stichting.

Ik ben van mening dat dit onderwerp (de heiliging) heel nodig bestudeerd moet worden. Groei als christen hebben we erg hard nodig #Packer

Ik heb in mijn leven gezien hoe de gereformeerde theologie weer doorgebroken is en opnieuw haar kracht bevestigd heeft… (1/2) #Packer

Wat ik niet gezien heb, is een zuiverder en rijper, meer volwassen christelijk leven. En dat verontrust mij (2/2) #Packer

Als er geen vooruitgang in kwaliteit christenleven is, wekt dat indruk dat de waarheid uiteindelijk niet zoveel verschil maakt #Packer

De leer vh christelijk leven, de realiteit van heiliging en groei als christen is een bij uitstek reformatorisch aandachtspunt #Packer

Vanaf begin christendom is het veranderen van zondige mensen tot de gelijkvormigheid aan Christus belangrijk aandachtspunt geweest #Packer

Luther behandelde de rechtvaardiging door het geloof als het één en al van het christendom; Calvijn niet #Packer

In het puritanisme combineerde men krachtige systematische theologie met goede aandacht en zorg voor de geloofsgroei van christenen #Packer

Wij die de meest zuivere versie vh geloof aanhangen hebben de roeping om de christelijke wereld te laten zien wat heiliging is #Packer

Heiliging is niet van secundair belang. Het moet voor heel Gods volk altijd van primair belang zijn #Packer

Heiliging is geen oppervlakkige zaak. Het is een zaak vh hart. Jezus heeft Farizeeërs scherp bekritiseerd, omdat ze dit niet inzagen #Packer

Heiligheid begint in het hart. Heiliging begint als een verlangen; het is doelbewust en het impliceert zelfverloochening #Packer

Heiliging is niet een statisch gebeuren, een toestand waarin iemand gebracht wordt bij zijn wedergeboorte zonder verdere vooruitgang #Packer

Het doet onze Heiland verdriet als wedergeboren mensen niet groeien. De baby blijft een baby: groeit niet, wordt geen flinke jongen #Packer

De bijbelse oproep om te groeien in het geloof behoort tot de kern van onze roeping als christen #Packer

Heiliging is geen solo-activiteit. Het is niet iets dat je op je eentje kunt najagen. Het is een zaak van gemeenschap #Packer

We hebben allemaal pastorale hulp, pastorale leiding, pastoraal ingestelde vrienden nodig die een oogje op ons houden #Packer

Heiliging is in wezen niet een gevoel of ervaring, al is heiliging wel degelijk iets dat men ervaart #Packer

Eén vd dingen die zou moeten gebeuren in het genadeleven is dat ons geweten steeds gevoeliger zal worden #Packer

In die zin is heiliging bevindelijk, iets dat je ervaart. Het heeft direct te maken met wat je geweten tot je zegt #Packer

Wangedrocht v/e christen: iemand met geweldig groot hoofd vol goede leer, met klein hartje als romp + kleine stokjes (armen & benen) #Packer

Heiliging geschiedt niet in eigen kracht. Zeker, heiliging vraagt om inzet, activiteit. Maar het is een afhankelijke bezigheid #Packer

Men zegt wel eens dat het ene woordje ‘Help!’ het beste gebed is dat iemand bidden kan. En ik denk dat dat waar is #Packer

Het sterkste verlangen vd wedergeboren christen: God te kennen, lief te hebben, te dienen, te gehoorzamen, te behagen en te verhogen #Packer

Heiligheid is afgescheiden, apart gezet worden voor God de Vader en afscheiding van een goddeloze wereld #Packer

Heiligheid is navolging, nabootsing van Jezus Christus. Ik moet mezelf de vraag stellen of ik zoveel liefde vr mensen heb als Jezus #Packer

Onze Vader in de hemel is meer geïnteresseerd in onze heiligheid dan in ons geluk #Packer

Heiliging is creatieve liefde die andere mensen, mensen in je omgeving, steunt en iets waardevols te bieden heeft #Packer

Advertenties