Weidelandschap met vee

Weidelandschap met vee

Weidelandschap met vee

Advertenties

Willem Roelofs (1822-1897), Weidelandschap met vee. De kunstenaars van de Haagse School hadden, anders dan de romantische schilders, oog voor de schoonheid van de polder. In plaats van romantische, gevarieerde landschappen schilderden zij groene weiden met een wijde horizon, waarin koeien stil liggen te herkauwen. Daarmee oogstten ze waardering en ontstond het beeld van Nederland als een groen, vlak polderland onder grijsblauwe luchten.