A. Kuyper populair in buitenland

A. Kuyper populair in buitenland

A. Kuyper populair in buitenland

Advertenties

Abraham Kuyper is op dit moment vooral buiten Nederland populair. Hetzelfde geldt voor de theoloog Herman Bavinck. Zijn Gereformeerde Dogmatiek wordt gebruikt tot aan pinksterchristenen in Zuid-Amerika toe. In 2010 kwam zelfs een Koreaanse vertaling gereed. De aandacht voor het neocalvinisme neemt gestaag toe in de Verenigde Staten. Tim Keller bijvoorbeeld is een uitgesproken liefhebber van Bavinck en zegt dat ook openlijk.

Steeds meer Amerikaanse evangelicalen zijn geïnspireerd door Abraham Kuyper en de traditie die hij in gang heeft gezet. Hij stelde dat de hele schepping het domein van God is en dat op elk levensterrein, van kunst tot muziek, Jezus Christus de soevereine Koning is. Vaak wordt de befaamde aanhef van Kuypers openingsrede van de VU geciteerd: ‘Geen duimbreed is er op deze wereld waarvan Christus niet zegt: Het is Mijn.’

Kuyper wordt steeds meer een merk, dat aan je argument of initiatief historische gewichtigheid kan verlenen. “In onze tijd van globalisering, waarin we wereldwijd moeten samenwerken, zijn Kuypers gedachten over de soevereiniteit van God in een pluralistische samenleving actueler dan ooit. Kuyper stelde vast dat de samenleving uit groepen bestaat die allemaal hun eigen levensbeschouwing hebben en naast elkaar moeten kunnen bestaan.”

Princeton Theological Seminary heeft alles van Kuyper gedigitaliseerd. Zie http://kuyper.ptsem.edu/