Kerkgangers en pepermunt

Kerkgangers en pepermunt

Kerkgangers en pepermunt

Advertenties

‘Kerkgangers zijn niet onze primaire doelgroep, maar wel een belangrijke’, zegt de productmanager van KING (Kwaliteit In Niets Geëvenaard). De producent adverteerde in de begintijd veel in kerkbladen.

Waar gereformeerden KING prefereerden, gebruikten hervormden vooral Faam-pepermunt. Gereformeerden beweerden dat het snoepje hen langer ‘wakker’ en oplettend hield. De preken van hun predikanten waren langer en moeilijker. ‘De kunst was om net zo lang op de pepermunt te zuigen tot de preek afgelopen was. Hervormden hadden Faam-pepermuntjes die sneller smolten.’

‘Zachtjes doorgeven’, luidde het devies, maar toch ging het begin van menige preek verloren in het knisperen van pepermuntpapier.